7 min

Raport analityczny — nowe narzędzie analizy dla kierowników

Panel kierownika — to wygodne narzędzie dla codziennego monitorowania bieżącej wydajności biznesu. To jest Twój pulpit nawigacyjny, dzięki któremu zrozumiesz, jak firma radzi sobie tu i teraz. Ale każdy właściciel firmy czas od czasu musi zagłębiać się w dane i analizować je bardziej szczegółowo, aby zobaczyć pełny obraz działalności firmy.

Dlatego dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować Państwu uniwersalny Raport Analityczny. Ten raport przedstawia wiele wskaźników biznesowych w wygodnej formie wizualnej i pozwala na ich badanie pod różnymi kątami w celu znalezienia ciekawych i przydatnych wzorców.

Czym jest Raport Analityczny

Zacznijmy od tego, że znajduje się on na stronie „Analityka > Raport Analityczny” i jest on w jakimś rodzaju konstruktorem, za pomocą którego można budować wykresy dwóch typów w na jednej stronie:

 • wykres słupkowy — odzwierciedla dane za określony czas, który można ustawić dzięki filtru „Okres”;
 • wykres liniowy — pokazuje, jak ten czy inny wskaźnik zmieniał się w ciągu przedziału czasowego.

 

Essential Features and Design of Company Insights

 

Raport Analityczny pozwala dodanie nieograniczonej liczby wykresów o różnych kombinacjach metryk, filtrów i segmentów, zmianę ich kolejności i przedziałów czasowych. Wszystko po to, aby analizować najważniejsze wskaźniki wydajności firmy w wygodnym formacie.

Przyjrzyjmy się bliżej, jakie dane można zobaczyć na Raporcie Analitycznym.

Jak pracować z wykresami słupkowymi na Raporcie Analitycznym i jaką korzyść z nich można uzyskać?

Zanim zaczniesz analizę, musisz najpierw zrozumieć, jak działa wykres słupkowy. Oparte one są na pięciu parametrach:

 • okres czasowy — absolutnie dowolny okres, który chcesz przeanalizować;
 • lokalizacje — dane z których lokalizacji chcesz analizować;
 • obiekt — na razie dostępne są utworzone/zamknięte zgłoszenia i zamówienia, sprzedaży, połączenia telefoniczne i płatności;
 • metryka — ilość, kwota, rabat i inne metryki w zależności od wybranego obiektu;
 • grupowanie — określa, w jaki sposób wskaźniki zostaną usystematyzowane na wykresie, np. według lokalizacji, miesiąca, menedżera itp. 

 

How to Leverage Data Analytics With Diagrams

 

Takie parametry, jak okres czasowy oraz lokalizacja, zostaną zastosowane do wszystkich wykresów słupkowych naraz. Wówczas obiekt, metryka i grupowanie są ustawiane indywidualnie dla każdego wykresu.

Co więcej, dostępne metryki zależą od wybranego obiektu analizy. To samo dotyczy zgrupowań. Nie możemy określić wszystkich możliwych opcji tekstem, ale skoro twoje konto ma już kilka generowanych wykresów słupkowych, pobawmy się, zmieniając parametry.

 

A list of available metrics is prompted by a selected subject

 

Ponadto wykresy słupkowe mają jeszcze jedną fajną funkcję: możesz rozwinąć tabelę za pomocą przycisku, znajdującym się w lewym dolnym rogu. Domyślnie każdy wykres jest sortowany alfabetycznie, ale w tabeli możesz ich sortować według dowolnej kolumny:

 

expand diagrams

 

W oparciu o wszystkie te możliwości już można stworzyć wiele kombinacji do analizy danych. Ale mogą być one jeszcze bardziej szczegółowe dzięki segmentacji:

 

important business KPI and trends

 

Zobaczmy, jak to działa na przykładzie. Mamy wykres słupkowy z rabatami zamkniętych zamówień według lokalizacji w styczniu. Z wykresu wynika, że ​​pod względem wysokości wydanych rabatów mamy wyraźnego lidera — lokalizację 1. A teraz zrobimy segmentację wykresu według menedżerów. Z tego wynika, że tu pracuje menedżerka Julia, która wydała rabatów na 830 złotych. A na drugim miejscu “rabatowym” znajduje się lokalizacja 2, w której pracuje menedżer 2 (i wydaje tyle samo rabatów, co menedżer 1).

 

diagram with Sales and discounts through January

 

Odrazu wynika pytanie: dlaczego dokładnie ci menedżerowie robią tak duże rabaty? Opcji może być wiele. Albo mają VIP klientów ze stałymi rabatami, albo po prostu nie mogą sprzedawać usług bez rabatów, przez co biznes dostaje nie wystarczająco pieniędzy.

W ten sposób możesz segmentować prawie każdą metrykę na wykresach analitycznych. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie rozmawialiśmy — filtry.

 

show how data analytics and segmentation can give a spur to your business

 

Filtry pozwalają zawęzić metryki i skupić się na tych, które są bardziej interesujące na dany moment. Na przykład, jeśli Twoja firma ma wiele lokalizacji, ale masz pytania tylko do trzech, możesz kliknąć „+ filtruj” i wybrać na przykład wartość “Lokalizacja” = 1, 2 albo 3. A jeśli akurat te konkretne lokalizacje Cię na razie nie interesują, zamiast „=” możesz wybrać „≠” i wykluczyć te lokalizacje z wykresu.

Możesz utworzyć nowy wykres słupkowy w kilka kliknięć:

1. Kliknij „Dodaj wykres słupkowy> + Inny wykres” na dole strony:
 
Press "Add diagram" down the page to prompt a list of actions

2. Wybierz obiekt, metrykę i grupowanie danych:
 
Set the subject, metrics, and layout
 

I to wszystko, co trzeba wiedzieć o wykresie słupkowym. A teraz porozmawiamy o tym drugim — okresie liniowym.

Jak pracować z wykresem liniowym w raporcie analitycznym?

Jak już wiemy, wykresy liniowe różnią się od wykresów słupkowych tym, że pokazują zmianę wskaźnika w czasie, czyli odzwierciedlają trendy.

Wykres liniowy opiera się na 4 parametrach:

 • lokalizacja jest wspólnym parametrem dla wykresów słupkowych i liniowych;
 • obiekt — utworzone lub zamknięte zgłoszenia albo zamówienia, sprzedaży, połączenia lub płatności;
 • metryka — każdy obiekt ma swoje własne metryki, podobnie do wykresów słupkowych;
 • okres — ostatnie 30 dni, 24 tygodnie lub 24 miesiące.

Uwaga! Okres, który wybrałeś do wykresów słupkowych, nie dotyczy wykresów liniowych. 

Ponadto większość wykresów liniowych, podobnie do wykresów słupkowych, można filtrować i segmentować. Zasada jest taka sama, więc nie będziemy się powtarzać ?

Więc, jak możemy wykorzystać wykresy liniowe w praktyce? Pamiętasz, że powyżej zbudowaliśmy już wykres słupkowy z rabatami dla zamkniętych zamówień oraz zidentyfikowaliśmy dwie wiodące lokalizacje i menedżerów. Ale nie możemy wyciągać obiektywnych wniosków opierając się tylko na dane jednego miesiąca. Dlatego możemy spojrzeć na okres liniowy, aby zobaczyć, na jakie sumy zostały wydane rabaty w poprzednich okresach. 

Aby to zrobić, należy na dole strony kliknąć „Dodaj trend> + Inny trend” i w parametrach zamkniętych zamówień wybrać rabat za ostatnie 24 miesiące.

 

How to Use Analytical Trends

 

Jeśli nie chcesz zmieniać już utworzonych wykresów słupkowych, wybierz w filtrze „Lokalizacja = 1,2” i segmentuj wykres liniowy według menedżerów. Ponieważ w tych lokalizacjach pracują inni menedżerowie, dodaj kolejny filtr „Menedżer = 1,2” i uzyskaj następujący wykres liniowy:

 
use filters to keep your newly-created diagrams unchanged
 

Patrząc na zmiany wskaźników, widzimy, że do września ubiegłego roku łączne miesięczne rabaty menedżera 1 były znacznie mniejsze. Ale menedżer 2 dawał wysokie rabaty już od czerwca 2020 roku. Opierając się na tę wiedzę, możesz omówić kwestię rabatów z pracownikami i dowiedzieć się, o co chodzi.

Za pomocą wykresów liniowych możesz uzyskać większy obraz interesujących Cię wskaźników biznesowych. Co więcej — możesz zrozumieć, w których wskaźnikach mogą pojawić się problemy i dokładniej zbadać ich przyczyny.

Warto również zauważyć, że dopóki nie segmentujesz żadnego wskaźnika na wykresach liniowych, jest on wyświetlany jako wspólna linia dla wszystkich lokalizacji. Jeśli chcesz więc detalizować wykres liniowy, zalecamy wybierać segment z niewielką liczbą wartości lub filtrować dane, w przeciwnym razie wykres będzie nie do zrozumienia. Na przykład, oto jak będzie wyglądał wykres liniowy, obejmujący wszystkie lokalizacji:

building a general trend to cover every location without exception

 

Jeśli chcesz, możesz zmienić sposób wyświetlania tego wykresu z linii na kolumny.

 

change lines to columns to make even big trends look as you need

 

W tej formie łatwiej jest analizować wykres liniowy nawet przy dużej liczbie segmentów. Jednak że, do uzyskania bardziej precyzyjnych szczegółów używanie wykresów słupkowych jest bardziej wygodne.

Korzystaj z wykresów w raporcie analitycznym, jak chcesz: zmieniaj wskaźniki w już utworzonych wykresach lub dodawaj nowe, zmieniaj ich miejscami lub ustaw dowolną kolejność za pomocą przycisków w prawym górnym rogu.

 

Shift between diagrams and trends

Dla jakich planów taryfowych jest dostępny Raport analityczny?

Podstawowe możliwości Raportu analitycznego są dostępne w planach taryfowych, zaczynając od „Startup”. W tym planie taryfowym użytkownicy mogą używać metryki “ilość” dla wszystkich obiektów w raporcie, a dla grupowania i segmentacji nie są dostępne metryki czasu i pola niestandardowe zgłoszeń/zamówień. Wszystkie możliwości lecz są dostępne dla planów taryfowych „Biznes” oraz „Maksimum”.

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość: raport „Analiza asortymentu” jest już dostępny dla planu taryfowego „Startup” 

Analizuj dane z różnych perspektyw, łącz obiekty, metryki i segmenty w poszukiwaniu powtarzających się wzorców, wyciągaj wnioski i podejmuj właściwe decyzje, opierając się na nie, aby rozwijać swój biznes. 

Opowiedz nam, co Ci się podobało, jakie inne wskaźniki chciałbyś zobaczyć, czego oczekujesz od analityki RemOnline w przyszłości. Czekamy na Twoją opinię w komentarzach albo w czacie pomocy technicznej.

comments powered by Disqus