3 min

Nowe możliwości finansowe w RemOnline

Drodzy klienci! Bilans oraz Wzajemne rozrachunki z kontrahentami — jeden z najważniejszych celów w aktualizacjach RemOnline ubiegłego roku. Osiągnęliśmy go! Więc oto są szczegóły. 

Strona "Finansy" 

Po pierwsze, zwróć uwagę na to, że w głównym menu strona "Opłaty" jest przemianowana na "Finanse". Dla wszystkich użytkowników z pełnym dostępem pojawia się strona "Finanse > “Wzajemne rozrachunki", gdzie możesz zobaczyć ogólny bilans Swojej firmy po przeliczeniu operacji płatniczych za cały okres użycia RemOnline.

finance-balances.png (41 KB)

Tabelę finansów można filtrować ze względu na klientów i dostawców, a dane finansowe odzwierciedlają się w trzech kolumienkach:

Należności — suma każdego klienta/dostawcy, którą on powinien Twojej firmie po przeliczeniu wszystkich poprzednich operacji w RemOnline. Czyli klienci mogą być powinny opłatę za zamówienie czy sprzedaż, a dostawcy, na przykład, mogą być powinni dostawę towaru, za który wniosłeś przedpłatę.

Mój dług — suma, którą Twoja firma powinna klientom i dostawcom. Na przykład, klient wniósł przedpłatę za zamówienie, albo dostawca już dostarczył towar, za który jeszcze nie wniosłeś wpłaty. Ogólnie mówiąc, to jest ta suma, z którą powinieneś być moralnie gotowy rozstać się: nadać klientowi usługę lub towar na wskazaną sumę, czy wypłacić dług dostawcy. 

Bilans — ogólny bilans firmy i oddzielny po każdym osobnym kliencie/dostawcy, który rozlicza się po prostej formule: "Powinności" - "Długi" = "Bilans". W wyniku zobaczysz, w jakim stanie finansowym znajduje się Twoja firma.

Bilans klienta i dostawcy 

Na kartce klienta czy dostawcy zobaczysz nową wkładkę "Bilans", która pokaże, ile sobie wzajemnie powinniście. Co więcej — w tabeli będzie odzwierciedlana historia wszystkich operacji pieniężnych.

client-balance.png (56 KB)

W razie konieczności możesz skorygować bilans dwoma sposobami. Pierwszy sposób jest bardzo prosty —  wpisz potrzebną liczbę, i to wszystko. Drugi sposób jest dla tych, którzy prowadzą wzajemne rozrachunki z kontrahentami, tworząc dla każdego oddzielną kasę. Na życzenie możesz wybrać na liście kasę, aby wykorzystać istniejącą w niej sumę dla korygowania bilansu. RemOnline przeliczy znaczenia i pokaże nowy bilans, a kasa kontrahenta po korygowaniu stanie się wirtualną.

balance-adjustment.webp (36 KB)

Wirtualne kasy 

Teraz dowolną kasę firmy czy lokalizacji (gotówkową czy bezgotówkową) można zrobić wirtualną. Co to znaczy? Wirtualne kasy dają możliwość zanotować wpłaty i wydatki środków pieniężnych, lecz nie biorą udział w finansowej sprawozdawczości firmy. Również takie kasy nie wolno fiskalizować.

Zaliczenie wpłaty na konkretny dług

Bilans w RemOnline pozwala przyjmować płatności z zamówień i sprzedaży, zaliczając je na konkretny dług. Jeśli klient jest już powinien firmie, to suma jego długu zwiększy się. Jeśli Twoja firma powinna klientowi, przy takim sposobie rozliczania dług zmaleje.

debt-payment.webp (25 KB)

Również teraz w oknie przeglądu zamówienia, które znajduje się w jednym z roboczych statusów, na stronie "Opłaty" zmienił się przycisk: "+ Przedpłata" dla wnoszenia środków pieniężnych do kasy z odpowiednim opisem i "- Wypłata" dla wydatku środków na zamówienie, (na przykład, dla zwrotu przedpłaty). Jeśli zamówienie znajduje się w jednym ze statusów wykonanych, to zobaczysz tylko przycisk "+ Opłata", który pozwoli przyjąć opłatę za zamówienie.

Prawa dostępu

Jeśli nie widzisz Bilansów i Wzajemnych rozrachunków z kontrahentami, oznacza to, że nie masz odpowiednich praw dostępu. Żeby je uzyskać, otwórz dialog redagowania roli na stronie "Ustalenia > Pracowniki" i włącz wszystkie prawa:

  • "Może zaliczać wpłaty na konkretny dług" w grupie "Ogólne";
  • w podgrupie "Wzajemne rozrachunki" z włożonymi prawami "Może widzieć wzajemne rozrachunki" i "Może eksportować wzajemne rozrachunki" w grupie "Finanse";
  • "Może widzieć bilans klienta" i "Może korygować bilans klienta" w grupie "Klienci".

balances-permissions.webp (34 KB)

Dalej w planach mamy: wzajemny rozrachunek z współpracownikami, możliwość drukowania paragonów fiskalnych zaliczek i przedpłat. I jak zawsze, czekamy na feedback w komentarzach lub czacie pomocy technicznej. Idźmy do przodu razem.

comments powered by Disqus