3 min

Informacja o płatnościach w przyjęciach towaru na stan magazynowy i zwrotach klienckich

Już prawie trzy tygodni w RemOnline istnieją Leady. Cały ten czas zbieraliśmy feedback, aby ulepszyć pracę z nimi. Otóż czytaj dalej.

Końcowy termin zwrócenia 

Norma czasu statusu pozwala zadać określone terminy na różne etapy obróbki Leada. Lecz osobiste życzenia albo zajętość klienta dość często nie pozwala dotrzymać się tych terminów, nawet jeśli manager jest bardzo staranny. Więc teraz w formie Leadu jest pole "Końcowy termin", znaczenie którego możesz ustalać według życzeń klienta.

Końcowy termin zwrócenia 

Skoro istnieje pole, jest też kolumienkę w tabeli oraz bejdż "Zaległe", za pomocą którego możesz odfiltrować wszystkich Leadów z przeterminowanym końcowym terminem.

Leadów z przeterminowanym końcowym terminem

Poszukiwanie Leada w zamówieniu z wykorzystaniem numeru telefonu

Wcześniej przy tworzeniu zamówienia można było powiązać go z Leadem tylko pod warunkiem, że to jest ten sam klient. To znaczy, że jeśli dodałeś do Leadu nowy kontakt i nie wciśneleś przycisku "+ Dodać klienta", dla RemOnline ten człowiek klientem nie był.

Poszukiwanie Leada w zamówieniu z wykorzystaniem numeru telefonu

Naprawiliśmy to. Teraz przy tworzeniu zamówienia RemOnline znajduje Leadów o podobnych numerach telefonu. A jak wiadomo, dodany do zamówienia klient automatycznie dodaje się do bazy danych klientów. 

Oprócz tego, skorygowaliśmy błędy z trybem odzwierciedlenia statusów, brakiem terminu statusu przy automatycznym tworzeniu statusu i dostępem do Leadów w ograniczonych dla pracownika statusach. W przyszłości planujemy widget dla zbioru Leadów na stronę internetową, redaktor form oraz taśmę wydarzeń dla Leadów, nowe wskaźniki w Panelu, raporty, integracje z portalami społecznościowymi i inne. Jeśli masz idee lub życzenia, napisz o tym w komentarzach lub do służby wsparcia.

Informacja o płatnościach w przyjęciu towaru na stan magazynowy oraz zwrocie klienta 

Teraz podobnie do Sprzedaży, w tabelach przyjęcia na stan magazynowy i zwrotach klienta, dla opłaconych dokumentów w kolumience "Suma" pojawił się znaczek ⓘ. Przy kliknięciu na który zobaczysz w jakiej kasie została dokonana operacja.

Informacja o płatnościach w przyjęciu towaru na stan magazynowy oraz zwrocie klienta

Co więcej — w dokumencie przyjęcia na stan magazynowy i zwrocie towaru teraz jest pole z informacją o płatności, przy kliknięciu na które otwiera się dialog przeglądu płatności. Można go też usunąć (przy obecności odpowiedniego prawa dostępu).

Auto przedłużenie subskrypcji RemOnline 

Aby nie tracić dostęp do RemOnline, należy w porę przedłużać subskrypcję. Jeśli więcej nie chcesz martwić się, że nie zdążysz czy zapomnisz to zrobić — możesz skorzystać z funkcji auto przedłużenia subskrypcji.

Auto przedłużenie subskrypcji Orderry 

Po włączeniu automatycznego przedłużenia w ostatnim dniu subskrypcji z podanej karty płatniczej będzie spisana suma za 1, 3, 6 czy 12 miesięcy. W dowolnym momencie możesz zmienić parametry auto przedłużenia albo wyłączyć go. Dokładną instrukcję po konfiguracji i kierowaniu auto przedłużeniem subskrypcji znajdziesz w Bazie Wiedzy.

Pamiętaj, że Twoje zdanie liczy się. Doceniamy każdy komentarz, bo dzięki nim widzimy dokąd musimy zmierzać. 

comments powered by Disqus