2 min

Grupowe działania w powiadomieniach, podział pracy i usług oraz inne ulepszenia

Jak już wiesz, RemOnline nigdy nie stoi w jednym miejscu. Stale pracujemy, aby zapewnić Ci nowe możliwości i usprawnić wewnętrzne procesy biznesowe. Dziś też mamy o czym opowiedzieć, ponieważ RemOnline będzie miał:

  • grupowe działania w powiadomieniach;
  • wyświetlane ilości towarów w komórkach magazynowych oraz w tabeli resztek;
  • tworzenie kategorii z nowych towarów.

A teraz więcej o szczegółach.

Grupowe działania w powiadomieniach

Na stronie „Ustawienia > Powiadomienia” możesz teraz zaznaczyć kilka powiadomień za pomocą pól wyboru i użyć trzech działań grupowych:

  • skopiuj do innej lokalizacji;
  • zmień szablon;
  • zmień metodę wysyłania.

notifications finally supported with bulk actions

Jeśli masz sieć i korzystasz z automatycznych powiadomień w RemOnline, to wcześniej musiałeś tworzyć nowe powiadomienia tego samego rodzaju w każdej lokalizacji osobno. Teraz możesz skonfigurować zdarzenia, szablony i metody wysyłania powiadomień w jednym miejscu, a następnie po prostu powielać je dla innych. 

For multiple locations, you no longer need to manage notifications independently

Ponadto możesz natychmiast skopiować powiadomienia za pomocą szablonu lub określić własny szablon dla każdej lokalizacji.

Just press “Change template” and make a selection for all notifications at once

Również jeśli zdecydujesz się np. wysyłać powiadomienia do klientów tylko e-mailem lub zdecydujesz się przenieść wszystkie powiadomienia dla pracowników do Telegrama, to za pomocą działań grupowych możesz szybko zmienić sposób wysyłania.

Things are much the same when you need to change the sending method

Dzięki nowym funkcjom korzystanie z automatycznych powiadomień w RemOnline będzie jeszcze wygodniejsze.

Wyświetlanie resztek towarów w komórkach

Jeśli wcześniej można było zobaczyć faktyczną ilość towaru w komórkach magazynowych tylko na jego karcie w zakładce „Resztki”, teraz można to zrobić znacznie łatwiej. Teraz w kolumnie „Saldo” na stronie „Magazyn > Resztki” znajduje się znaczek, po najechaniu na który zobaczysz ilość towarów w każdej komórce magazynowej.

Stock Balances By Bin Location

Pamiętaj, że tutaj możesz zobaczyć tylko ilość. Przegląd numerów seryjnych towarów znajdujących się w każdej komórce magazynowej jest nadal możliwy tylko w zakładce „Salda” na ich kartach.

Twórz kategorie z nowych towarów

Wcześniej kategorię można było utworzyć tylko na stronie Magazyn>Towary i kategorie. A jeśli podczas tworzenia towaru nie było odpowiedniej dla niego kategorii, to trzeba było zamknąć okno dialogowe i najpierw dodać nową kategorię lub wybrać inną, a następnie przenieść ją do wybranej.


Teraz podczas tworzenia nowego towaru możesz natychmiast dodać nową kategorię bez zamykania bieżącego okna dialogowego.

Create new categories for products at any time without necessarily closing a dialog window

Wystarczy kliknąć przycisk „+ Kategoria”, wpisać jej nazwę, wybrać kategorię nadrzędną i kliknąć przycisk „Zapisz”.


PS. Również w tej aktualizacji naprawiliśmy kilka błędów w RemOnline.

comments powered by Disqus