4 minut

Salda i wyroby pracowników

Przedstawiamy pierwszą aktualizację 2022 roku!

Do tego czasu w RemOnline nie było sald pracowników, więc użytkownicy na różne sposoby rozliczali wynagrodzenia i kontrolowali płatności. Niektórzy tworzyli kasę dla każdego pracownika, przekazywali na nią zarobioną przez pracownika kwotę, a następnie wypłacali wynagrodzenie. Inni po prostu korzystali z rozliczenia wynagrodzeń, jednak nie kontrolowali płatności w RemOnline. A żeby złożyć zamówienie lub sprzedaż od pracownika, konieczne było samodzielne stworzenie klienta.

Dziś zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku pojawienia się nowego modułu wynagrodzeń i pełnoprawnych wzajemnych rozliczeń z pracownikami w RemOnline – teraz każdy pracownik ma swoje saldo, na które wpływają wszystkie zamówienia, sprzedaże, przyjęcia i płatności, w których jest wskazany klientem lub dostawcą.

 
employee-balance-en.png (54 KB)

Aby stworzyć taką możliwość, dla każdego pracownika został stworzony systemowy klient, który posiada:

  • to samo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe;
  • ikonę, która oznacza go jako pracownika firmy;
  • saldo zgodne z saldem w profilu pracownika.

client-employee-en.png (46 KB)

Pamiętaj, że imię i nazwisko pracownika są wspólne. Możesz je zmienić tylko w oknie dialogowym pracownika na stronie „Ustawienia > Pracownicy”, w tym przypadku nazwa zmieni się również w oknie dialogowym klienta.

Co możesz z tym zrobić?

Po pierwsze, jeśli wcześniej sam stworzyłeś klienta dla pracownika, teraz musisz połączyć dwa profile za pomocą działań grupowych. Dzięki temu będziesz miał jeden profil pracownika w klientach, który będzie zawierał całą historię jego wewnętrznych zamówień i sprzedaży.

 
merge-client-and-employee-profiles-en.png (49 KB)

Po drugie, jeśli do rozliczeń z pracownikiem istnieje osobna kasa, to teraz możesz przelać środki z tej kasy na saldo pracownika za pomocą korekty. Jednocześnie, jeśli saldo wybranej kasy jest dodatnie, to podczas korekty RemOnline odwraca tę wartość. Na saldzie pracownika zobaczysz kwotę ujemną, czyli ile firma jest winna pracownikowi. Jeśli kasa ma ujemną kwotę, to podczas korekty pracownik będzie Twoim dłużnikiem.
 
employee-balance-adjustment-en.png (64 KB)
 
Pamiętaj, że po tej korekcie jest ważnym nie używać już takiej kasy i nie dokonywać innych korekt salda pracownika, aby wyzerować je, przynajmniej z dwóch powodów:

  1. Wkrótce będziesz mógł wypłacić wynagrodzenia pracowników na ich salda. Ponadto wynagrodzenia za styczeń i luty można obliczyć retrospektywnie. A jeśli użyjesz kas fiskalnych do wzajemnych rozliczeń, salda pracowników w końcu po prostu się nie zbiegną.
  2. Po wydaniu nowego modułu płacowego rozpoczniemy prace nad możliwością generowania pozostałych kosztów na zasadzie memoriałowej, a następnie generowanie raportu PNL na podstawie danych przychodów a rozchodów. Dalsze wykorzystywanie kas fiskalnych do wzajemnych rozliczeń spowoduje, że dane w nich będą nieprawidłowe.

W tej chwili pracujemy nad tym, aby w liście wynagrodzeń można było określić nie tylko stawkę dzienną i godzinową, ale także stawkę miesięczną. Ponadto znacznie poszerzone zostaną ustawienia naliczania premii, na przykład w przypadku obsługi zgłoszenia lub pilnych zamówień. Będziesz mógł także nagradzać lub nakładać karę na podwładnych, aby potem dodać to wszystko na saldo pracownika i porównać, ile pieniędzy zostało już wpłacone, a ile pozostało do wypłaty.

Wyroby pracowników

Oprócz sald możesz teraz wygodnie i poprawnie pracować z wyrobami pracowników. Po pierwsze, skoro pracownik posiada profil klienta, możesz wprowadzić tam własność, którą wykorzystuje w swojej pracy. Na przykład pracownik posiada własny laptop bądź narzędzia. Teraz możesz wprowadzić go do magazynu firmy, ale jednocześnie zaznaczyć właścicielem pracownika, aby rozumieć, co komu należy.

 
employee-asset-owner-en.png (47 KB)

Ponadto, teraz nie trzeba już przechodzić do strony „Magazyn > Towary” i używać filtrów, aby zobaczyć wszystkie wyroby, które posiada pracownik. W tym celu w oknie dialogowym pracownika na stronie „Ustawienia > Pracownicy” pojawiła się osobna zakładka „Wyroby”.

employee-assets-en.png (50 KB)

Już przy kolejnej aktualizacji będziesz miał możliwość kontroli wszystkich zmian w Zgłoszeniach, pozostawienia w nich komentarzy i załączania plików poprzez Taśmę zdarzeń. Ponadto aktywnie pracujemy nad udoskonaleniem Harmonogramu Pracy oraz, jak wspomniano powyżej, nad nowym modułem wynagrodzeń. A jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące tej aktualizacji, napisz je w komentarzach lub w czacie pomocy technicznej.

comments powered by Disqus