1 min

Poznaj nowy Panel kierownika RemOnline

Właściciel firmy ma wiele wspólnego z pilotem - obaj prowadzą złożony system i ponoszą dużą odpowiedzialność. Podczas swojego "lotu" biznesmeni często spotykają się z ekstremalnymi sytuacjami, w których muszą szybko myśleć i polegać na panelu kontrolnym.

Właśnie dlatego stworzyliśmy Panel RemOnline. Jest to kluczowe narzędzie do zarządzania, umożliwiające monitorowanie wszystkich kluczowych wskaźników biznesowych w jednym oknie i podejmowanie szybkich decyzji. Aby je poznać, przejdź do strony "Panel" w menu głównym.

przejdź do strony "Panel"

W Panelu znajduje się kilka grup danych: na dzień, w tym miesiącu, za ostatnie 30 dni oraz metryki według statusów zamówień. RemOnline umieszcza Twoje dane na kartach. Najedź na nie, aby zobaczyć opis.

Przyjrzyjmy się dokładniej każdej karcie.

Przyjrzyjmy się dokładniej każdej karcie

Zamówienia dzisiaj to liczba zamówień utworzonych od początku bieżącego dnia.

Sprzedaż dzisiaj wskazuje liczbę transakcji sprzedaży dokonanych od początku bieżącego dnia oraz ich wysokość.

Karta wpłaty klientów dzisiaj wskazuje łączną kwotę płatności dokonanych w kasie (wybrane lokalizacje) na pozycji przepływu gotówki "Płatność klienta za usługę, towar" od początku dnia.

Karta zwrotów od klientów wskazuje łączną kwotę płatności dokonanych w kasie (w wybranych lokalizacjach) na pozycji przepływu gotówki "Zwrot pieniędzy do klienta" od początku dnia.

Karta zwrotów od klientów

Nowe oznacza liczbę zamówień z grupy statusu "Nowe" (do teraz). Możesz również zobaczyć ich procent z pozostałych zamówień. Pamiętaj, że możesz zobaczyć statusy i ich grupy na stronie "Ustawienia > Statusy".

Pilne oznacza liczbę zamówień ze znakiem "Pilne" (do teraz).

Opóźnione wskazuje liczbę zamówień z przekroczonymi terminami realizacji (do teraz).

Karta należności wskazuje na liczbę zamówień z grupy statusu "Wykonane" (do teraz).

Suma pieniędzy w kasach wskazuje łączną sumę pieniędzy wszystkich kas (do teraz).

Suma pieniędzy w kasach

Zamówienia w trakcie na wykresie roboczym pokazują liczbę niezamkniętych zamówień według grup statusu (do teraz). Patrząc na ten wykres, możesz bardzo szybko określić, jakich zamówień masz najwięcej.

Wykres zamówień według przypisanych specjalistów pokazuje liczbę zleceń z grup statusowych "Nowe" i "W toku" przypisanych do poszczególnych specjalistów (do teraz). 

Karta utraconych zamówień wskazuje liczbę zamówień z grupy statusu "Utracone Zamówienia" (od początku miesiąca). Użyj tego wskaźnika, aby zidentyfikować typowe przyczyny strat.

Karta utraconych zamówień

Ten wykres przedstawia przepływy pieniężne firmy i wszystkie utworzone zamówienia (z ostatnich 30 dni). Przepływy pieniężne to wszystkie płatności za zamówienia i sprzedaż wraz ze zwrotami od klientów. 

Przepływy pieniężne to wszystkie płatności za zamówienia

Utworzone zamówienia pokazują liczbę utworzonych zamówień (od początku miesiąca) oraz wzrost lub spadek w porównaniu z poprzednim okresem.

Zamówienia 'Skutecznie zamknięte' pokazują, ile zamówień zmieniło status na grupę statusu "Skutecznie zamknięte" i ich wartość (od początku miesiąca).

Przychody w tym miesiącu pokazują łączną kwotę płatności dokonanych w kasie (wybrane lokalizacje) na pozycji przepływów pieniężnych "Płatność klienta za usługę, towary" od początku miesiąca. Pokazuje również całkowitą kwotę płatności w ramach tej pozycji za poprzedni okres.

Zwroty klientów w tym miesiącu pokazują łączną kwotę płatności dokonanych w kasie (wybrane lokalizacje) na pozycji przepływu środków pieniężnych "Zwroty klientów" od początku miesiąca. Pokazuje również całkowitą kwotę płatności w ramach tej pozycji za poprzedni okres.

Zwroty klientów w tym miesiącu

Konwersja pokazuje procent pomyślnie zamkniętych zamówień (od początku miesiąca) i wzrost lub spadek w porównaniu z poprzednim okresem.

Ocena firmy jest obliczana jako średnia wszystkich ocen użytkowników (z ostatnich 30 dni). Ta karta pokazuje również wzrost lub spadek w porównaniu z poprzednim okresem.

Średni czek zamówienia jest obliczany jako średnia wartość wszystkich opłaconych zamkniętych zamówień (z ostatnich 30 dni). Pokazuje również wzrost lub spadek w porównaniu z poprzednim okresem.

Średni czek płatności jest obliczany jako średnia wartość wszystkich sprzedaży (z ostatnich 30 dni). Ta karta pokazuje również wzrost lub spadek w porównaniu z poprzednim okresem.

Mamy pewność, że dzięki Panelowi RemOnline będziesz w stanie nadążyć za wszelkimi zmianami i podejmować szybkie decyzje, kiedy będzie to konieczne.

comments powered by Disqus