2 min

Raporty zgłoszeniowe: „Konwersja zgłoszeń”, “Niezrealizowane zgłoszenia” oraz “Efektywność pracowników”

Zgodnie z obietnicą w poprzednim artykule dzisiaj jesteśmy gotowi przedstawić trzy raporty, dotyczące zgłoszeń: “Konwersja zgłoszeń”, “Niezrealizowane zgłoszenia” oraz “Efektywność pracowników”. Każdy z nich posiada swoje cele i zalety, którym poniżej przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo

Konwersja zgłoszeń

lead-conversion-en.png (56 KB)
 
Ten raport pokazuje ogólną konwersję zgłoszeń (w procentach) i bardziej szczegółową konwersję w zlecenia i sprzedaży (w liczbach). Wszystkie zgłoszenia są zgrupowane według rodzaju.

Dzięki temu możesz:

  • zobaczyć skuteczność przetwarzania zgłoszeń;
  • porównać, jakie zgłoszenia są częściej konwertowane w zlecenia czy sprzedaże;
  • określić, jakie rodzaje zgłoszeń mają wyższą konwersję, aby ulepszyć proces przetwarzania innych rodzajów zgłoszeń i zwiększyć ich konwersję.

Generując ten raport regularnie, możesz kontrolować, jak zmieniają się ogólne wskaźniki firmy, dotyczące skuteczności obsługi zgłoszeń, aby ją poprawić.

Przejdźmy teraz do następnego raportu.

Niezrealizowane zgłoszenia

lost-leads-en.png (77 KB)
 
Ten raport pokazuje wszystkie zgłoszenia w statusach z grupy „Niezrealizowane”. Jak możesz go używać?

Po pierwsze możesz przefiltrować raport według rodzajów i już na tym etapie określić, zgłoszenia jakiego rodzaju są najczęściej niezrealizowane.

Ponadto zawsze zalecamy używanie notowania powodów odmowy w nazwach statusów, (na przykład cena, warunki, długa odpowiedź itp). Możesz więc analizować, jakie są najczęstsze przyczyny odmowy i pracować nad błędami, aby nie oddawać klientów konkurencji.

Na przykład, jeśli są to ceny, możesz obliczyć, czy warto je trochę obniżyć, albo pomyśleć, czy nie kierujesz reklamy do odbiorców, których nie stać na twoje usługi. Jeśli są to terminy, możesz przejrzeć swoje procesy biznesowe i znaleźć sposoby na ich przyspieszenie. Sposób postępowania z otrzymanymi informacjami zależy od Ciebie.

Zobaczmy również ostatni raport.

Efektywność pracowników

employee-performance-en-1.png (57 KB)
 
Ten raport pokazuje ogólny procent konwersji i bardziej szczegółowe konwersje zgłoszeń w zlecenia i sprzedaży według każdego pracownika. Także według każdego pracownika możesz rozwinąć listę zgłoszeń, która będzie mieścić informacje o statusach i rodzajach.

Te dane pozwolą ocenić:

  • ogólną produktywność każdego pracownika;
  • który z menedżerów jest lepszy w przekształceniu zgłoszeń na zlecenia;
  • kto jest lepszy w przekształceniu potencjalnych klientów w realne sprzedaży.

Ponadto za pomocą zaledwie kilku kliknięć zobaczysz, który z pracowników jest najmniej efektywnym.

Na podstawie tych danych możesz znaleźć sposoby na poprawę ogólnych wyników firmy. Na przykład wprowadź praktykę szkoleń, gdzie pracownicy o wyższych wskaźnikach konwersji uczą pracowników o niższych. Możesz również opracować system KPI z obsługi zgłoszeń dla każdego pracownika. Będzie to szczególnie przydatne, gdy wydamy nowy moduł wynagrodzeń i będziesz mógł ustawić indywidualne premie za zrealizowane zgłoszenia.

Każdy raport można tradycyjnie wyeksportować do pliku Excel i wydrukować. W Bazie wiedzy znajdziesz instrukcje, jak pracować z raportami:

  • Konwersja zgłoszeń
  • Niezrealizowane zgłoszenia
  • Efektywność pracowników

Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach lub napisz do pracowników wsparcia technicznego RemOnline.

comments powered by Disqus