4 min

Aktualizacja magazynu w RemOnline. Nowy edytor towarów i kategorii

Drodzy przyjaciele, kontynuujemy nasz maraton aktualizacji, a dziś wszystkie zmiany dotyczą zarządzania inwentarzem w RemOnline:

  •         zmiana ustawień inwentarza na stronie "Ustawienia > Magazyny";
  •         przenoszenie kategorii poprzez przeciąganie i upuszczanie;
  •         tworzenie produktów bezpośrednio w kategoriach;
  •         korzystanie z wyszukiwania po filtrze według kategorii;
  •         widok numerów seryjnych na karcie produktów w zakładce "Zapasy".

Czytaj dalej, aby o wszystkim dowiedzieć się więcej.

Ustawienia przenoszenia magazynu

Kiedy chcesz wnieść do domu coś nowego i istotnego, często musisz wszystko w nim przestawić, aby zmieścić nową rzecz w dobry sposób. Tak samo jest u nas. Teraz w bocznym menu RemOnline jest strona "Ustawienia > Magazyny", na której możesz:

  •         tworzyć nowe i edytować istniejące magazyny;
  •         włączać i wyłączać lokalizacje składowania;
  •         ustawić szablon numeru seryjnego.

Edytor produktów i kategorii

Święte miejsce nigdy nie jest puste, dlatego teraz na stronie Magazyn, zamiast zakładki z ustawieniami, znajduje się zakładka "Produkty i kategorie", która zawiera dwie tabele: kategorie i produkty.

Edytor produktów i kategorii

Aktualizacja drzewa kategorii

Tak, teraz możesz po prostu przeciągać kategorie towarów, aby zmieniać ich kolejność.

Aktualizacja drzewa kategorii

Nowe kategorie wciąż tworzą się za pomocą przycisku "+ Kategoria". Lecz zwróć uwagę, że w dialogu pojawiło się pole dla wyboru nadrzędnej kategorii, w którym działa wyszukiwarka. Aby poprawić czy usunąć istniejącą kategorię, po prostu kliknij po niej dwa razy. Wiadomo, mniej przycisków — więcej korzyści.

Nowe kategorie wciąż tworzą się za pomocą przycisku "+ Kategoria"

Również w tabeli kategorii oprócz nazw teraz jest jeszcze kolumienka z ilością towarów, które do niej należą. Przy kliknięciu na kategorię w tabeli po prawej stronie odzwierciedla się spis tych towarów.

Przy kliknięciu na kategorię w tabeli po prawej stronie odzwierciedla

Kliknąć na ilość, przejdziesz na stronę "Reszta" z już zastosowanym filtrem kategorii. W tym filtrze też pracuje wyszukiwarka.Dokładną instrukcję do pracy z kategoriami znajdziesz w tym artykule Bazy Wiedzy.

Tworzenie nowego towaru

Do tego czasu towary tworzyły się tylko przy przyjęciu towarów na stan magazynowy, czy za pomocą importu. I te sposoby nadal istnieją. Lecz teraz na stronie "Magazyn>Towary i kategorie" jest jeszcze przycisk "+ Towar". A jeśli naciśniesz na niego, wybierając jakąś kategorię w tabeli po lewej stronie, w dialogu tworzenia nowego towaru kategoria już będzie wypełniona.

Tworzenie nowego towaru

Oprócz tego, przyciski importu i eksportu od teraz są na nowym miejscu. Teraz na stronie "Reszta" możesz ściągnąć tylko listy reszty magazynowej, a przyciski importu i eksportu znajdują się na stronie "Towary i kategorie". Co więcej, tabelę towarów można filtrować po jednostkom, których nie ma na stanie/ które nie mają kodów kreskowych, a także masowo eksportować towary, zmieniać kategorię, dodawać kody kreskowe i drukować etykiety.

Oprócz tego, zmieniliśmy również ustalenia roli na stronie "Ustalenia> Pracowniki", lecz o tym przeczytasz już w artykule Bazy Wiedzy.

Numery seryjne na stronie "Reszta" oraz w karteczce towaru

Teraz w karteczce towaru z numerem seryjnym na stronie "Reszta" oprócz nazwy magazynu, gdzie znajduje się towar, odzwierciedlają się komórki (jeśli włączono przechowywanie w komórkach magazynowych) i lista numerów seryjnych. Klikając na ten numer, otworzysz paszport jednostki towaru.

Numery seryjne na stronie "Reszta" oraz w karteczce towaru

Również w tej aktualizacji skorygowaliśmy niektóre błędy w pracy RemOnline. Jak widzisz, idziemy do przodu i zamierzamy nie zmniejszać tempo. Pomaga w tym feedback, więc czekamy na komentarze.

comments powered by Disqus