5 min

Ustawienia wyszukiwania w zleceniach, Kanał wydarzeń w klientach i inne usprawnienia

W ślad za premierą nowego dialogu Zlecenia, z radością prezentujemy jego najnowsze ulepszenia, oparte na Waszej opinii. Oprócz tego pojawiły się inne nowe funkcje, na które użytkownicy niecierpliwie czekali. Dziś chcemy podzielić się z Wami informacją, że teraz:

 • Możesz jeszcze elastyczniej dostosowywać wyszukiwanie i sortowanie przedmiotów w zleceniu.
 • Składanie przedmiotów do zleceń i sprzedaży stało się prostsze dzięki nowym zmiennym w szablonach dokumentów.
 • Klienci mają teraz Kanał zdarzeń.
 • Możesz dezaktywować pracownika przed ich usunięciem z konta.

Przejdźmy teraz do szczegółów krok po kroku.

Ustawienia wyszukiwania w zleceniach

Początkowo, w ustawieniach wyszukiwania, istniała opcja przypięcia listy prac, usług i towarów oraz zawężenia wyszukiwania tylko do prac i usług lub tylko towarów. Biorąc pod uwagę Wasze opinie, rozszerzyliśmy ustawienia wyszukiwania, co zaowocowało zmianami interfejsowymi. Teraz, w rozszerzonym wyszukiwaniu, możesz kliknąć przycisk ustawień, aby:

 • Wyszukiwać towarów we wszystkich lokalizacjach – domyślnie RemOnline wyszukuje towary w magazynach bieżącej lokalizacji i globalnych magazynach firmy. Jednakże, włączając tę opcję, wyszukiwanie będzie obejmować wszystkie lokalizacje.
 • Przypiąć listę prac, usług i towarów, aby utrzymać ją otwartą po dodaniu pozycji.
 • Dostosować odtwarzanie dźwięku przy dodawaniupozycji do tabeli zamówienia – jeśli dźwięk przeszkadza, po prostu odznacz pole wyboru.

search-settings-button-en.webp (41 KB)

search-settings-en.webp (38 KB)

Dodatkowo, wkrótce będzie możliwość skonfigurowania dodawania pozycje bez ich odpisywania z magazynu, a wkrótce udzielimy więcej informacji na ten temat.

Sortowanie pozycje w лolejności вodawania

Powróciła możliwość sortowania przedmiotów w kolejności ich dodania do zlecenia. Kliknij w nagłówek kolumny najbardziej z lewej strony tabeli, aby posortować pozycje w kolejności dodawania. Tabela zachowuje grupowanie przedmiotów według wykonawców.

item-sorting-en.webp (43 KB)

Przy sortowaniu według nazwy, usługi zostaną wyświetlone jako pierwsze, a następnie prace oraz towary dla każdego wykonawcy. Sortowanie według ceny, ilości i sumy jest proste – od najmniejszej do największej i odwrotnie.

Zmienne z lokalizacją komorki i magazynem towaru

Jeśli początkowo odpisujesz towary na zlecenie lub sprzedaży, a następnie idziesz do magazynu, aby je odebrać, teraz jest to znacznie łatwiejsze. Szablony dokumentów dla zleceń i sprzedaży mają dwie nowe zmienne:

 • {Product Bin Location} – wyświetla numer komorki, z której towar został odpisany na zlecenie pracy lub sprzedaż.
 • {Product Warehouse} – wyświetla magazyn, z którego towar został odpisany na zlecenie pracy lub sprzedaż.

bin-location-warehouse-variables-en.webp (52 KB)

Te zmienne są przydatne do stworzenia osobnego szablonu dokumentu dla pracowników, aby precyzyjnie zlokalizować wymagany towar na półkach magazynowych. Zauważ, że korzystanie z tych zmiennych wpływa na grupowanie towarów w szablonie dokumentu.

 • Jeśli ten sam towar został odpisany w jakiejkolwiek ilości z jednego magazynu i jednej komorki, dokument będzie miał jedną linię dla tego produktu.
 • Jeśli ten samtowar został odpisany z różnych komorek, dokument pogrupuje towar według komorek z odpowiadającą ilością odpisaną.
 • Jeśli ten samtowar został odpisany z różnych magazynów (dotyczy tylko zleceń pracy), wydrukowany dokument będzie miał dodatkowe grupowanie towarów według magazynów.

W ten sposób od razu widzisz na liście, ile towaru musisz zabrać z każdego magazynu i każdej komorki.

Kanał zdarzeń w Dialogu Klienta

Wiemy, jak bardzo użytkownicy RemOnline cenią Kanał zdarzeń, dlatego rozszerzamy jego funkcjonalność. Z radością ogłaszamy, że teraz jest dostępny w dialogu klienta!

Oznacza to, że teraz możesz:

 • Dołączać zdjęcia i pliki bezpośrednio związane z klientem, niepowiązane z zleceniamy, zgłoszeniamy ani zadaniami (np. dokumenty klienta).
 • Zostawiać komentarze dla siebie i kolegów.
 • Tworzyć zadania tak samo, jak w zleceniach, zgłoszeniach i zadaniach.
  Śledzić zmiany w udzielonych rabatach dla klienta – zupełnie nowe zdarzenie, które pokazuje, kto i kiedy zmienił ustawienia rabatu dla klienta, jaki był rabat i jaki się stał.

client-event-feed-en.webp (47 KB)

Dodatkowo, poprawiliśmy pracę z dołączonymi plikami w Kanału zdarzeń. Teraz kliknięcie na dołączony plik nie powoduje automatycznego pobierania; zamiast tego otwiera się w galerii. Najechanie kursorem na plik wyświetli jego nazwę. Ponieważ Kanał zdarzeń to wspólny komponent systemu, te zmiany dotyczą zleceń pracy, zgłoszeń i zadań.

Zauważ, że dialog klienta nie ma już zakładki "Zadania", więc utworzenie nowego zadania związanego z klientem można zrobić tylko za pomocą Kanału zdarzeń. W takim zadaniu będziesz miał link do klienta.

client-in-task-en.webp (17 KB)

Dodatkowo, prosimy zauważyć, że zmiany rabatu można śledzić nie tylko w dialogu klienta, ale także w Dzienniku Aktywności.

client-discount-in-activity-log-en.webp (46 KB)

Dezaktywowanie Pracowników

Często, zwolnienie pracownika z firmy nie oznacza ich usunięcia z konta w RemOnline. Potrzebny jest czas na przypisanie zleceń i zadań innym pracownikom, obliczenie i wypłatę wynagrodzeń itp. Jednakże, zwolnienie zawsze oznacza brak dostępu do danych. Teraz masz opcję dezaktywowania pracowników przed ich usunięciem z konta.

deactivate-employee-en.webp (43 KB)

Dezaktywowany pracownik nie może zalogować się do konta, ale wciąż będzie widoczny na listach pracowników w raportach. Zauważ, że dezaktywowany pracownik wpływa na Twój plan abonamentowy, dopóki go nie usuniesz.

Dodatkowo, w razie potrzeby, konto dezaktywowanego pracownika można ponownie aktywować. Tylko osoby z uprawnieniami do edycji pracowników mogą dezaktywować i ponownie aktywować pracowników.

Planowane Aktualizacje

A teraz chcemy podzielić się tym, co będzie dostępne w najbliższej przyszłości w RemOnline.

Dodawanie pozycje do zleceń bez ich ddpisywania z magazynu. Ta funkcja jest już sama w sobie cenna, zwłaszcza dla sprzedawców internetowych, gdzie lista pozycje i wymagana ilość są początkowo tworzone, a następnie zlecenie jest składane. Dodatkowo, to istotny krok w kierunku wprowadzenia wycen wstępnych jako osobnego dokumentu. Pozwala to najpierw uzgodnić koszty z klientem przed przejściem do pracy bezpośrednio z zleceniem.

Ograniczenia edycji zamkniętych zleceń. Jeśli zlecenie zostanie przeniesione do statusu zamkniętego, nie będzie można dokonywać żadnych zmian w tabeli prac, usług i towarów ani przetwarzać płatności. Niemniej jednak nadal można korzystać ze Kanału zdarzeń i edytować ogólne informacje. Jeśli konieczne jest zmienienie ceny, ilości, rabatu na pozycje lub przetworzenie płatności, zlecenie trzeba będzie ponownie przenieść do statusu otwartego. W przyszłości pozwoli nam to poprawić raportowanie finansowe i stabilność systemu.

To wszystko na dziś. Przyjaciele, jeśli macie jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące aktualizacji lub systemu ogólnie, proszę napiszcie je w komentarzach poniżej lub skontaktujcie się z Supportem przez czat. Wasze opinie są naszą inspiracją i motywacją do tworzenia lepszego RemOnline!

comments powered by Disqus