2 min

Akcje zbiorcze towarów i zwroty do dostawców w nowym RemOnline

Łatwe sprzedawanie,  spisanie na straty, przenoszenie, eksportowanie, zmiana kategorii produktów i drukowanie etykiet dla wielu przedmiotów dzięki akcjom zbiorczym produktów w RemOnline. Wejdź na stronę "Inwentarz > Magazyn", zaznacz potrzebne przedmioty i wybierz operację, którą chcesz wykonać.

Omówmy szczegółowo każdą akcję zbiorczą dotyczącą produktu.

Zbiorcze przesyłanie produktów

Zaznacz potrzebne produkty lub wybierz wszystkie, zaznaczając kolumnę tabeli pola wyboru. Kliknij przycisk Więcej działań i wybierz opcję Przenoszenie. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego przesyłania, w którym wszystkie wybrane produkty zostały już dodane do listy przenosin. Po prostu wybierz magazyn docelowy i naciśnij przycisk Przenieś.

Możesz edytować ilość produktu w odpowiednim wpisie produktu. Jeśli przez pomyłkę przesłałeś produkty, zawsze możesz je przesłać z powrotem.

Zbiorcze spisanie na straty

Zbiorcz spisanie na straty towarów doskonale sprawdza się przy sprzątaniu konkretnego magazynu. Proces jest podobny do przesyłania zbiorczego. Wybierasz produkty, wciskasz przycisk Więcej akcji, wybierasz opcję  Spisanie na straty i potwierdzasz operację w oknie dialogowym odpisu.

Zbiorcza zmiana kategorii produktu

Wybierz opcję Zmień kategorię z listy rozwijanej Więcej akcji i wybierz nową kategorię dla wybranych produktów w oknie dialogowym kategorii.

Zbiorcza zmiana kategorii produktu

Zbiorcze drukowanie etykiet z cenami produktów

Wybierz potrzebne produkty ze stanu magazynowego, kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję drukowania etykiety. Otworzy to okno dialogowe drukowania etykiet z ceną, w którym można wybrać rodzaj ceny i edytować ilość etykiet z ceną dla każdego produktu.

Zbiorcze drukowanie etykiet produktów

Wybierz potrzebne produkty ze stanu magazynowego, kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję Druk etykiet. Otworzy się okno dialogowe drukowania etykiet, w którym można wybrać typ ceny i edytować liczbę etykiet dla każdego produktu.

Zbiorcze drukowanie etykiet produktów

Edytuj istniejący szablon etykiety lub utwórz nowy na stronie "Ustawienia > Szablony dokumentów". 

Zwroty dostawcy

Możesz zwrócić produkty dostawcom tylko korzystając z ich dokumentów wysyłkowych. Otwórz potrzebny dokument i naciśnij przycisk Zwrot dostawcy na dole strony.

Zwroty dostawcy

Otworzy się okno dialogowe zwrotu dostawcy powiązane z odpowiednim dokumentem wysyłkowym.

Domyślnie RemOnline wyświetla ilość produktu dostępną do zwrotu dla magazynu, z którego początkowo wysłano produkty. System zwróci pustą tabelę pracownikowi bez praw dostępu do tego magazynu. Jednocześnie aplikacja wyświetli wszystkie magazyny, do których pracownik ma dostęp, z niezerowym aktualnym stanem towaru.

Domyślnie Orderry wyświetla ilość produktu dostępną

Wybierz magazyn i ilość produktów, które chcesz zwrócić dostawcy. Ponadto możesz edytować cenę produktu lub wprowadzić numery seryjne towaru (jeśli dla tego produktu jest włączona księgowość seryjna).

Serial product return in Orderry

Pamiętaj: Możesz zwrócić produkty tylko z jednego magazynu. Mając to na uwadze, przenieś wszystkie potrzebne produkty do tego samego magazynu przed dokonaniem zwrotu lub utwórz kilka zwrotów do dostawców.

Jak tylko wybierzesz ilość produktu, zostaw komentarz i naciśnij przycisk Zwrot.

Pamiętaj: Zaznacz pole wyboru dochód w kasie, jeśli dostawca przelewa środki na zwrot produktów od razu. W takim przypadku okno dialogowe dochodu otworzy się po wykonaniu operacji zwrotu.

Payment for supplier return in Orderry

Dochód ten pojawi się w przepływie gotówki w kasie i na karcie dostawcy w sekcji Płatności z komentarzem zwrotu dostawcy [dokument nr]. 

Lista dokumentów zwrotu dostawcy

Zobacz wszystkie zwroty od dostawców za wybrany okres na stronie "Inwentarz > Zwrot towaru". Możesz zobaczyć numery nadania i zwrotów, nazwę dostawcy, pracownika, który utworzył zwrot, komentarz i kwotę zwrotu.

List of purchase returns in Orderry

Twoi pracownicy mogą przeglądać i drukować każdy dokument, jeśli mają odpowiednie uprawnienia w systemie.

How to print the purchase return document in Orderry

Jeśli jeszcze nie czytałeś o innych nowościach dotyczących Inwentaryzacji Zamówień, przejdź tutaj, aby więcej dowiedzieć się o księgowaniu seryjnym i przechowywaniu w komórkach magazynowych, a z kolei o procesie inwentaryzacji więcej dowiesz się tutaj.

comments powered by Disqus
Czytaj także