2 min

Wyjątki podatkowe dla niektórych towarów, usług i ich kategorii

W pierwszej wersji podatków otrzymałeś możliwość wprowadzenia w RemOnline wszystkich stawek podatkowych, obowiązujących w Twojej firmie, oraz ustawienia ich kolejności dla dokumentów zamówień, sprzedaży i przyjęcia na stan magazynowy.

Teraz możesz elastycznie konfigurować stosowanie podatków za pomocą wyjątków — indywidualnej procedury nakładania podatków na określone towary, prace, usługi i ich kategorie osobno dla zamówień i sprzedaży, oraz osobno dla dokumentów przyjęcia na stan magazynowy.

Oto kilka przykładów zastosowania tej funkcji w praktyce.

Regionalne cechy opodatkowania

Z RemOnline korzystają przedsiębiorcy z całego świata. Każdy kraj, region, nawet miasto może mieć własne przepisy podatkowe. Na przykład w Twojej okolicy może nie obowiązywać podatek od sprzedaży online, podczas gdy istnieje podatek od sprzedaży detalicznej. Mogą też obowiązywać różne stawki podatkowe dla różnych towarów i usług.

W takim przypadku możesz określić w ogólnych zasadach stosowanie podatków, które mają zastosowanie do większości Twoich towarów i usług. W wyjątkach określ towary, usługi lub ich kategorie z indywidualnymi zasadami podatkowymi. Wystarczy użyć przycisku „+ Wyjątek dla kategorii” lub „Wyjątek dla towaru” i ustawić inną kolejność naliczania podatków dla określonych towarów.
 
Regional Taxation Specifics

Towary i usługi podlegające opodatkowaniu

Jeśli w Twoim magazynie lub na liście prac i usług znajdują się przedmioty, które zgodnie z Ordynacją podatkową są zwolnione z podatku niezależnie od systemu podatkowego, możesz je również zaznaczyć w osobnej kategorii i utworzyć dla nich zwolnienie z podatku (lub utworzyć wyjątek dla każdego elementu, jeśli jest ich kilka).
 
Non-Taxable Goods and Services
 

Podatki dla osobnych kategorii towarowych

Z RemOnline korzystają firmy z różnych branż. Chociaż większość użytkowników nie płaci  podatku akcyzowego, jest to bardzo prosta ilustracja stosowania wyjątków podatkowych.

Na przykład możesz wybrać wszystkie towary objęte podatkiem akcyzowym do osobnej kategorii, kliknąć przycisk „+ Wyjątek dla kategorii” i skonfigurować procedurę stosowania podatku VAT i akcyzy tylko dla tej kategorii.
 
Taxes on Individual Product Categories
 

To znaczy, że na stronie „Ustawienia> Podatki” możesz teraz skonfigurować i zobaczyć:

  • pełną listę stawek podatkowych obowiązujących w Twojej firmie;
  • ogólne zasady ich stosowania w dokumentach Zamówień, Sprzedaży i Przyjęcia na stan magazynowy;
  • wszystkie wyjątki podatkowe dla towarów, usług, prac i ich kategorii.

Wyjątki podatkowe są również wyświetlane w karcie samej usługi, pracy, towaru lub kategorii, jeśli są dla nich skonfigurowane.

Szczegółowe instrukcje tworzenia wyjątków podatkowych można znaleźć w Bazie wiedzy.

Co dalej?

Kolejnym krokiem w pracy z podatkami jest ich raportowanie. Kwoty podatku dla każdego zamówienia, sprzedaży lub przyjęcia na stan magazynowy będziesz mógł zobaczyć nie tylko w dokumentach, ale także w raportach firmowych.

I koniecznie napisz w komentarzach lub w czacie wsparcia technicznego, na jakie inne możliwości pracy z podatkami czekasz. Jest dla nas bardzo ważnym pokrywanie wszystkich potrzeb przez RemOnline. A jeśli nie, to czego brakuje Ci do pracy w tak ważnej dziedzinie prawa?

comments powered by Disqus