5 minut

Podatki dla różnych lokalizacji, korekta transakcji gotówkowych, ulepszenie karty połączeń przychodzących

Poznaj aktualizację RemOnline, dzięki której będziesz mógł sprawnie i wygodnie pracować z podatkami i połączeniami, a także poświęcać mniej czasu naprawie błędów w płatnościach. Najnowsza aktualizacja obejmuje:

  • konfigurację podatków według lokalizacji;
  • korektę płatności gotówkowych;
  • wyświetlanie nazwy telefonu na wyskakującej karcie połączenia przychodzącego.

Przejdźmy teraz do szczegółów.

Konfiguracja podatków według lokalizacji i grupy podatkowej

Teraz możesz nie tylko skonfigurować ogólne zasady i wyjątki dla wniosków podatkowych, ale także ustalić różne stawki podatkowe dla różnych lokalizacji. Ponadto możesz również grupować podobne stawki, aby szybko dostosować ich zastosowanie.

Dzięki temu możesz bardzo łatwo skonfigurować prawidłowe stosowanie podatków lokalnych, jeśli prowadzisz dużą sieć z punktami w różnych regionach. Aby to zrobić, musisz wykonać tylko kilka kroków:

  1. Utwórz w RemOnline stawki podatkowe dla każdego regionu i dodaj w nich odpowiednie lokalizacje.
  2. Dodaj te podatki do reguł wykorzystania w dokumentach Zamówienia, Sprzedaż i Przyjęć.

To wszystko: w dokumentach każdej lokalizacji podatek będzie naliczany według stawki określonej dla tej lokalizacji.
 
taxes-by-locations-en.png (62 KB)
 
Aby jeszcze szybciej skonfigurować wykorzystanie podatków dla różnych lokalizacji, można je połączyć w jedną grupę i w zasadach wykorzystania dodać nie każdy podatek osobno, ale całą grupę naraz. Wynik będzie taki sam — dla każdej lokalizacji zostanie obliczona określona stawka podatku.
 
tax-groups-en.png (55 KB)
 
Innym przykładem może być obsługa osób fizycznych i prawnych. Jeśli w jednym miejscu pracujesz z osobami fizycznymi, a w innym z osobami prawnymi, to teraz bardzo łatwo jest oddzielić stosowanie podatków. I nawet nie potrzebujesz do tego wyjątków.

Wystarczy utworzyć wszystkie podatki do pracy z osobami fizycznymi i prawnymi, nadać dla każdej odpowiednią lokalizację, a następnie dodać podatki do ogólnych zasad stosowania.

Voila, teraz niektóre podatki będą naliczane przy pracy z osobami fizycznymi, a inne przy pracy z osobami prawnymi.

Przeczytaj Bazę wiedzy, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurację podatków dla różnych lokalizacji i ich grupowania.

Korekta transakcji gotówkowych

Czasami zdarza się, że pracownicy dokonują błędy przy wpłacie pieniędzy do kasy: dodają dodatkowe 0 lub pomniejszają liczby. Czynnik ludzki wchodzi jednak w grę. Wcześniej w takich przypadkach trzeba było usunąć transakcję gotówkową i przeprowadzać ją ponownie, tracąc czas.

Teraz wszystko jest o wiele prostsze: możesz skorygować kwotę płatności. Aby to zrobić, w oknach dialogowych do przeglądania przychodów i wydatków pieniężnych pojawił się przycisk „Korekta”.
 
correction-button-en.png (63 KB)
 
Klikając na niego, otworzy się okno dialogowe, w którym możesz określić kwotę, o którą musisz zwiększyć lub zmniejszyć płatność.
 
payment-correction-dialogue-en.png (59 KB)
 
Przy dokonaniu korekty trzeba określić pracownika, źródło płatności i zostawić komentarz. Korekta zostanie wyświetlona też na liście wpłat gotówkowych.
 
payment-correction-records-en.png (68 KB)
 
Jest również całkiem logiczne, że nie wszyscy pracownicy mogą dokonywać korekt. Dlatego w ustawieniach roli na stronie „Ustawienia > Pracownicy” w grupie uprawnień „Finanse > Kasjer” pojawiło się nowe uprawnienie „Może korygować transakcje gotówkowe”.
 
payment-correction-permission-en.png (38 KB)
 

Dzięki nowej funkcji zwykłe błędy nie będą wymagały tylu kliknięć i czasu, aby je naprawić. Zapoznaj się ze szczegółami nowej funkcji w Bazie wiedzy.

Nowa karta połączeń przychodzących

Ulepszyliśmy też wyskakującą kartę połączeń przychodzących. Co się zmieniło:

  1. Teraz pod numerem telefonu wyświetla się jego nazwa z karty klienta. Na przykład podczas współpracy z podmiotami prawnymi możesz podpisywać numery telefonów nazwiskami/imionami pracowników firmy, a gdy nadejdzie połączenie, możesz dokładnie zobaczyć, kto do Ciebie dzwoni.
  2. Jeśli otrzymałeś kilka połączeń wchodzących w tym samym czasie, wyskakujące karty  już nie nakładają się jedna na drugiej, a wyświetlaja sią jedna pod drugą. Dzięki temu pracownicy mogą łatwo odpowiadać na przychodzące połączenia od kilku klientów jednocześnie.

Wyświetlanie zamówień na stronie Wyroby

Na stronie „Magazyn > Wyroby” została dodana kolumna „Dokument”, dzięki czemu od razu widać, w jakich zamówieniach dany towar jest używany.
 
orders-on-asset-page-en.png (51 KB)
 
To wszystko na dzisiaj. Jeśli masz jakieś pytania, dotyczące aktualizacji, napisz je w komentarzach lub w czacie pomocy technicznej. W międzyczasie kontynuujemy prace nad Harmonogramem Pracowników i konfiguracji podatków dla poszczególnych lokalizacji, które pojawią się w kolejnych aktualizacjach.

comments powered by Disqus