5 min

Zarządzanie podatkami w RemOnline

Bez żadnej przerwy przedstawiamy kolejną aktualizację, którą ogłosiliśmy w poprzednim artykule — podatki.

Wcześniej zarządzanie podatkami w RemOnline było realizowane jako checkbox „płatnik VAT” oraz zmiennych w szablonach dokumentów. Teraz możesz:

  • skonfigurować w RemOnline wszystkie stawki podatkowe towarów, prac i usług, obowiązujących w Twojej firmie;
  • skonfigurować stosowanie jednej lub więcej stawek podatkowych (na przykład VAT i akcyza) oddzielnie w dokumentach zamówień, sprzedaży i przyjęciach na stan magazynowy;
  • zobaczyć kwoty podatku podczas tworzenia, przeglądania i edycji dokumentów.

Dzięki temu będziesz mógł pracować zgodnie z prawem, widzieć prawidłową ewidencję finansową, a w przyszłości — poprawnie budować sprawozdania finansowe.

Ponadto w kolejnych aktualizacjach będziesz mógł również ustawić różne stawki podatkowe dla niektórych towarów, usług i ich kategorii.

Jak zacząć?

Na stronie „Ustawienia > Ogólne” pojawił się blok „Opodatkowanie”, w którym należy zaznaczyć pole „Użyj systemu podatkowego”. Jeśli wcześniej zaznaczyłeś pole „Płatnik VAT”, nie musisz nic robić.
 
Where To Get Started
 

Gdy korzystanie z podatków zostanie włączone, staje się dostępna strona „Ustawienia > Podatki”, na której można utworzyć wszystkie stawki podatkowe, ustawić kolejność ich stosowania i określić, co zrobić z otwartymi dokumentami, jeśli zmieniły się przepisy podatkowe firmy.

Tworzenie podatków

Możesz utworzyć dowolną liczbę stawek podatkowych. Na przykład może to być 20% VAT od sprzedaży towarów i usług, 10% VAT od towarów od dostawców itp.

Pamiętaj, że obecnie istnieją dwa rodzaje podatków:

  1. Złożony – obliczony na podstawie kosztu towaru lub usługi, nie wpływa na ostateczny koszt zamówienia dla klienta, ale wpływa na marżę z punktu widzenia firmy;
  2. Nałożony — opłacany przez klienta i dodaję się do kosztu usługi lub towaru.

 
Creating Taxes
 

Tutaj znajdziesz instrukcje dotyczące tworzenia, edytowania i usuwania podatków wraz ze szczegółowym opisem znaczenia każdego pola.

Stosowanie

W bloku „Zasady ogólne” można zdefiniować, które podatki są nakładane na zamówienia i sprzedaż, jakie —  na przyjęcia magazynowe. A jeśli dla jednego rodzaju dokumentu istnieje kilka stawek podatkowych, to można również ustalić kolejność ich stosowania, gdzie pierwszy podatek na liście ma najwyższy priorytet, a ostatni najniższy.
 
Applying Taxes
 

Ważne jest, aby ustawić prawidłową kolejność podatków, aby poprawnie obliczyć kwotę każdego podatku.
 
set the correct priority of taxes to correctly calculate
 

Obliczenie podatków w otwartych dokumentach

Nie można wykluczyć, że podczas pracy w otwartym dokumencie mogą ulec zmianie zasady podatkowe Twojej firmy. Na przykład, utworzyłeś notatkę przyjęcia na stan magazynowy, gdy stawka VAT wynosiła 10%, a następnym razem, gdy otworzyłeś notatkę, przepisy podatkowe firmy określają już stawkę 20%. Dlatego w bloku „Ustawienia” możesz określić, co RemOnline powinien zrobić w takich przypadkach:
 
Recalculating Taxes in Open Documents
 

Po wybraniu pierwszej opcji w notatce lub podczas pracy z otwartym zamówieniem, zobaczysz następujący blok informacyjny:
 
see this information block in the Posting Draft
 

I oczywiście dzięki nowej funkcji na stronie „Ustawienia> Pracownicy” pojawiły się nowe prawa dostępu dla różnych ról w grupie „Podatki”:
 
new access rights in the Taxes group
 

Dokładny opis tego, za co odpowiada każde prawo, można znaleźć tutaj.

Co będzie dalej?

Obecna wersja podatków — to pierwszy krok w kierunku uniwersalnego i elastycznego zarządzania podatkami w RemOnline. W kolejnych aktualizacjach będziesz mógł podzielić usługi na kategorie i skonfigurować dla nich różne stawki podatkowe, co jest przydatne podczas pracy z osobami fizycznymi i prawnymi, na przykład. 

W przyszłości będziesz mógł zobaczyć, ile podatków Twoja firma zapłaciła za każde zamówienie i ich łączną kwotę.

Co myślisz? Podziel się opinią, ponieważ to pomaga nam krok po kroku ulepszać RemOnline.

comments powered by Disqus