1 min

Przegląd prac, materiałów i płatności, dodanych do zamówienia w aplikacji RemOnline na iOS

Od niedawna w aplikacji mobilnej RemOnline na iOS pojawiła się możliwość przeglądać nie tylko listę dostępnych zamówień, ale także szczegóły każdego z nich: dane klienta, ogólne informacje o zamówieniu i urządzeniu. Teraz można też zobaczyć informacje o dodanych pracach, usługach i materiałach, a także płatnościach za zamówienie.

Teraz na zakładce „Szczegóły zamówienia”, zaraz po dodatkowych informacjach z datą realizacji i wpisem w Planiście, znajduje się blok „Prace i materiały”, gdzie możesz zobaczyć:

  • każdą pracę, usługę i towar, dodany do zamówienia;
  • pracownika, do którego są przydzielone;
  • wszystkie informacje o zniżkach, podatkach, kosztach itp.
  • całkowitą sumę zamówienia.

Po kliknięciu na pracę, usługę lub towar, okno przeglądu szczegółów otwiera się w taki sam sposób, jak w desktopowej wersji RemOnline.
 
work-and-materials-en.PNG (48 KB)
 
Możesz również rozwinąć wiersz z sumą zamówienia, aby zobaczyć rabat, sumę podatku i szacowany zysk.
 
order-total-en.png (55 KB)
 
Po ostatecznej sumie zamówienia znajduje się blok z informacją o płatnościach. Tutaj zobaczysz wszystkie przedpłaty, płatności i wypłaty klientu, które zostały dodane do tego zamówienia.
 
payments-en.PNG (36 KB)
 
Podobnie do poprzedniej wersji aplikacji mobilnej, wszystkie dane są dostępne tylko w trybie odtwarzania. Ale teraz przynajmniej możesz przejrzeć wszystkie dostępne informacje o zamówieniu z dowolnego miejsca w wygodnym formacie mobilnym. Aby to zrobić, zaktualizuj swoją aplikację RemOnline na iOS do najnowszej wersji. Jeśli jeszcze jej nie zainstalowałeś, tutaj znajdziesz link do pobrania z App Store.

W następnej aktualizacji będziesz mógł zmieniać status zamówienia i edytować pola z ogólną informacją.

comments powered by Disqus