5 хвилин

Фінансовий облік. Частина #1: ключові звіти для керівників бізнесу

Часто власники малого та середнього бізнесу бояться фінансового обліку, вважаючи його вкрай складним процесом, що вимагає спеціальних знань і досвіду. Щоб зводити фінанси в компанії, багато підприємців намагаються вести облік в електронних таблицях, використовують рукописні замітки або вузькофункціональні програми. Чи просто не заморочуються та рахують лише гроші в касі.З таким підходом компанія не може стабільно розвиватися, а фінансові втрати та касові розриви стають регулярними. Тому важливо розуміти, що чим раніше у вашому бізнесі з'явиться поняття фінансового обліку, тим раніше ви зможете оцінити реальний стан справ і почати боротися з проблемами, які не дають вашій компанії рости.

Щоб ознайомити власників малого та середнього бізнесу з поняттям фінансового обліку, його цінністю, розповісти про ключові аналітичні звіти, ми підготували цикл статей, які максимально освітять цю тему. У першій частині, наприклад, ми розклали по поличках три основні фінансові звіти, на яких ґрунтується облік для керівника бізнесу, щоб показати: кожен може впровадити їх у роботу та навчитися читати, що згодом дасть змогу ухвалювати обґрунтовані рішення.


Дізнайтеся, як аналіз звітів у RemOnline допоможе вам побудувати правильну організаційну стратегію

Баланс

Це вид звіту, що показує всі активи підприємства на певну дату, а також джерела формування цих активів: зобов’язання та капітал. Таку фінансову звітність скласти зовсім не складно. Головне — завжди дотримуватися правила “рівняння балансу”:

 

Активи = Зобов'язання + Капіталде активи діляться на необоротні та оборотні, зобов’язання — на короткострокові та довгострокові, а капітал — на прибуток, статутний фонд та інші. Ці великі статті балансу, своєю чергою, поділяються на дрібніші, в яких вже детально розкривається зміст.

На які ключові показники в звіті треба звернути увагу?

 • загальна сума активів бізнесу;
 • сума прибутку, накопичена на дату балансу;
 • стан заборгованості перед постачальниками та клієнтів перед вами;
 • загальна сума грошових коштів у компанії на дату балансу.

Такий звіт надає повну інформацію про те, чим володіє компанія. Саме завдяки йому власник бізнесу може контролювати залишок грошей на рахунках, розуміти, скільки та кому він винен, хто винен йому, а також може оцінити фінансову стійкість фірми. Додамо, що цей вид господарської звітності особливо важливий для малого бізнесу, де гостро стоїть питання контролю залишків і стану заборгованості. Правильно організований облік знижує ризик втрат і крадіжок у компанії та підвищує результативність бізнесу.

Звіт про рух грошових коштів

cashflow-ua.webp (63 KB)Це звіт, який враховує всі грошові надходження та виплати з класифікацією основних джерел. У звіт про рух грошових коштів заносять кожну фактичну грошову операцію, яка містить суму, контрагента та джерело (звідки пришли або куди пішли кошти). Усі рухи грошових коштів ділять за категоріями (статтями), що допомагає краще розуміти структуру та головні джерела доходів або витрат за певний проміжок часу.

Завдяки звіту про рух грошових коштів ви знатимете:

 • на що витрачаєте найбільше;
 • який напрям вашої діяльності приносить велику виручку;
 • як спланувати витрати наперед;
 • як уникнути касових розривів.

Для малого бізнесу такий звіт є ключовим, тому що з обмеженими фінансовими ресурсами дуже просто виявитися з нулем на рахунках, не виконати зобов’язання перед працівниками з виплати заробітної плати або перед державою зі сплати податків. Ці ризики здатні повністю паралізувати діяльність малого бізнесу та навіть призвести до банкрутства. Саме звіт про рух грошових коштів попередить вас, якщо щось іде не так ☝️

На які фінансові показники в звіті треба звернути увагу?

 • структура доходів;
 • структура витрат;
 • сальдо на кінець періоду (він же чистий грошовий потік).

Звіт про фінансові результати

Це звіт про доходи, витрати та фінансові результати за певний звітний період, наприклад місячний звіт. У ньому містяться дані про виручку, собівартість товарів і послуг, валового та чистого прибутку, а також управлінські (адміністративні) витрати. 

Якщо звіт про рух грошових коштів показує, що з грошима відбувається зараз (фактичні положення), то звіт про фінансові результати відповідає власникові на головне запитання: “Чи є мій бізнес прибутковим?”.Розробляйте плани на майбутнє завдяки звітам управлінського обліку в RemOnlineНа які показники в звіті треба звернути увагу?

 • виручка;
 • собівартість;
 • валовий прибуток;
 • адміністративні витрати;
 • чистий прибуток;
 • динаміка показників.

Який сенс у власній справі та наявності грошей на рахунках, якщо вона залишається збитковою? Саме звіт про фінансові результати (ще відомий як звіт “P&L”, “profit and loss”) допоможе керівництву оцінювати результати діяльності компанії, порівнювати різні часові періоди та прогнозувати майбутню продуктивність.


Untitled_Diagram.jpeg (21 KB)Усі три звіти про фінансове управління тісно пов’язані та допомагають управлінській команді побачити цілісну картину бізнесу. Крім того, ця фінансова звітність може надати цінні ідеї для досягнення цілей високого рівня. Фінансовий облік має стати регулярною практикою у вашій фірмі, оскільки допоможе уникнути помилок під час ухвалення важливих рішень.

Щоб вивчити питання глибше та знайти ще більше корисної інформації, не забудьте підписатися на оновлення нашого блогу. Тут ви знайдете відповіді на чимало своїх запитань :)

comments powered by Disqus