3 min

Automatyczne wyszukiwanie wyrobów według IMEI, prawo do tworzenia pozycji w katalogu wyrobów

Dwa tygodnie temu RemOnline przedstawiliśmy wielką aktualizację “Raport Analityczny”, zupełnie nowego narzędzia analitycznego dla kierowników biznesu. Więc jeśli jeszcze o tym nie wiesz, koniecznie przeczytaj w poprzednim artykule. A dzisiaj chcemy opowiedzieć o kilku innych przydatnych ulepszeniach w pracy z wyrobami w RemOnline, w tym:

  • wyszukiwania wyrobów według IMEI;
  • prawo do tworzenia pozycji w katalogu wyrobów;
  • grupa, marka i model wyrobu w eksportowaniu raportu „Zysk wg zamówień”;
  • wyświetlanie całkowitej kwoty towarów w oknie “Spisania na straty”;
  • akceptacja płatności w statusach grupy „Gotowe”;
  • wyświetlanie grupy wyrobu w tabeli zamówień i kolumna „Kampania reklamowa” w tabeli zgłoszeń.

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdemu punktowi.

Szukaj wyroby według IMEI

Świetna wiadomość dla tych użytkowników, którzy przeszli na używanie wyrobów: możesz ponownie korzystać z wykrywania urządzeń według IMEI. Ta funkcja działa tak samo jak wcześniej: wpisz 15-cyfrowy kod w pole IMEI. W razie braku takiego urządzenia w bazie, pola „Grupa”, „Marka” i „Model” zostaną uzupełnione automatycznie. Po tym, jak zamówienie zostanie zapisane, RemOnline automatycznie utworzy urządzenie na stanie magazynowym.

Asset search by IMEI

Dla użytkowników, którzy nie przeszli na używanie wyrobów, nie jest to możliwe, ponieważ system nie może przesyłać danych do  niestandardowych pól. Dlatego zalecamy jednak prowadzenie ewidencji wyrobów w RemOnline, korzystając z tej instrukcji.

Prawo do tworzenia pozycji w przewodniku wyrobów

Kontynuując temat wyrobów, chcielibyśmy opowiedzieć jeszcze jedną dobrą wiadomość. 

Wcześniej jednym z minusów korzystania z wyrobów było to, że wchodząc do grupy, marki lub modelu wyrobu pracownicy mogli popełnić błąd, przez co nie potrafili znaleźć odpowiedniego wyrobu w katalogu i po prostu tworzyli kolejne. Teraz można to łatwo poprawić dzięki nowemu uprawnieniu „Może tworzyć pozycje w katalogu towarów” w bloku „Zamówienia”.

The permission to create items in the Assets Directory

Oznacza to, że pracownicy, którzy nie mają tego uprawnienia, będą mogli wybierać tylko istniejące wartości z listy i nie będą tworzyć tych samych elementów katalogu. Oznacza to też, że później nie będziesz musiał szukać duplikatów wyrobów, aby je połączyć.

Możesz włączyć / wyłączyć to prawo w ustawieniach roli na stronie „Ustawienia> Pracownicy”.

Grupa, marka i model wyrobu w eksportowaniu raportu „Zysk wg zamówień”

Wcześniej w wyeksportowanym pliku raportu „Zysk wg zamówieniach” wszystkie informacje o wyrobie były umieszczone w jednej kolumnie. Teraz w dokumencie grupa, marka, model, modyfikacja i numer seryjny wyrobu są wyświetlane w oddzielnych kolumnach.

Przedpłaty i Płatności za zamówienia w statusach grupy „Gotowe”

Ostatnio musieliśmy wyłączyć możliwość dokonywania płatności w zamówieniach, które mają status grupy „Gotowe”, aby poprawić logikę Sald i zapobiec błędom. Ale teraz możesz ponownie akceptować płatności w tych statusach: w zakładce „Płatności” znajdują się przyciski „+ Przedpłata” i „- Wypłata”.

Prepayments and Payouts on Orders in the Done group statuses

Obecnie nie można przyjmować płatności tylko w statusach „Zamknięte”, również takie zlecenia mogą edytować tylko użytkownicy z odpowiednim uprawnieniem.

Grupa wyrobu w tabeli Zamówień

Teraz w tabeli zamówień możesz zobaczyć pełną informację o wyrobach wraz z ich grupą. Aby to zrobić, dostosuj wyświetlanie kolumn tabeli, zaznaczając pole wyboru „Grupa”, które znajduje się bezpośrednio pod wyrobem.

Asset Group in the Orders table and Ad Campaigns in the Leads table

Kolumnę można ustawić w dowolnym dogodnym dla siebie miejscu oraz filtrować tabelę według niej.

Kampanie reklamowe w tabeli zgłoszeń

Kontynuujemy temat kolumn w programie. W tabeli na stronie Zgłoszeń możesz teraz włączyć kolumnę„Kampania reklamowa”, aby od razu wizualnie ocenić, które kanały marketingowe przyniosły więcej leadów.

 there is an option to turn on the "Advertising Campaign" column

Ilość towarów w oknie dialogowym spisań na straty

Wcześniej w oknie dialogowym do przeglądania dokumentu spisów na straty można było zobaczyć tylko ilość towarów, a ich sumę — tylko i wyłącznie w ogólnej tabeli dokumentów. Naprawiliśmy to. Teraz w oknie dialogowym spiasań na straty możesz zobaczyć zarówno kwotę każdego towaru i jego koszt, i nawet całkowitą kwotę całego dokumentu.

The sum of items in the Write-Offs dialogue window

Żadna aktualizacja RemOnline nie jest kompletna bez naprawy zidentyfikowanych błędów. Tym razem ta lista zawiera zwijanie słów w komentarzach do zamówień, dodanie zdjęcia do zamówienia z wersji mobilnej programu oraz inne małe błędy, naprawa których pozytywnie wpłynie na przebieg pracy w Twojej firmie. Trzymaj się.

comments powered by Disqus