Inwentaryzacja towarów w RemOnline

Zespół RemOnline poświęcił wiele wysiłku na inwentaryzację i jesteśmy dumni, mogąc przedstawić Ci tę aktualizację.

Proces inwentaryzacji jest ogólnie uważany za długotrwały i skomplikowany. Dzięki RemOnline inwentaryzacja to nic innego jak prosty, wygodny i elastyczny proces. Inwentaryzacja zapasów w RemOnline została wzbogacona o zestaw unikalnych funkcji:

 •         Inwentaryzacja częściowa i pełna;
 •         4 sposoby wykonania inwentaryzacji, dzięki czemu możesz wybrać jedną ze swoich preferencji;
 •         Wersje robocze inwentaryzacji. To doskonała opcja do tego, aby zapisać wyniki pośrednie i wznowić inwentaryzację później;
 •         Rozliczenia stanów magazynowych według wysyłek, odpisów produktów i przenosin;
 •         Drukowanie wszystkich potrzebnych aktów i dokumentów.

Przyjrzyjmy się szczegółowo każdej funkcji modułu Inwentaryzacji Zapasów w RemOnline.

Inwentaryzacja częściowa i pełna

Zacznijmy od wstępnej konfiguracji. Wejdź na stronę "Zapasy > Inwentaryzacja" i naciśnij przycisk "+ Inwentaryzacja".

Inwentaryzacja częściowa i pełna

Otworzy się okno dialogowe inwentaryzacji. Oto parametry, które musisz skonfigurować:

 •         Pełna lub częściowa inwentaryzacja. Zdefiniuj, czy chcesz wybrać komórki magazynu, kategorie produktów do procesu inwentaryzacji, czy może potrzebujesz pełnej inwentaryzacji;
 •         Typ grupowania produktów. Możesz grupować swoje produkty na ogólnej liście lub według komórek (jeśli korzystasz z przechowywania adresów).

Wybierz opcję listy ogólnej, jeśli chcesz tylko porównać rzeczywistą ilość produktu z zaksięgowaną i uregulować różnice. Wybierz grupowanie komórek magazynowych (jeśli korzystasz z przechowywania adresów), aby całkowicie zorganizować swój magazyn i mieć pełną kontrolę nad magazynowaniem produktów.

Wybierz opcję listy ogólnej, jeśli chcesz tylko porównać rzeczywistą

Naciśnij przycisk Start, aby otworzyć okno dialogowe inwentaryzacji z dalszymi informacjami, gdy tylko skonfigurujesz te 2 parametry. Tutaj możesz zobaczyć magazyn docelowy, typ grupowania produktów, ustawienia inwentaryzacji (kategorie produktów i komórki magazynu).

Naciśnij przycisk Start, aby otworzyć okno dialogowe inwentaryzacji

To wszystko na tym etapie, wstępna konfiguracja inwentaryzacji dobiegła końca. Przejdźmy zatem do faktycznego procesu inwentaryzacji.

Metody Inwentaryzacji Zapasów w RemOnline

RemOnline udostępnia elastyczną funkcjonalność inwentaryzacji, zapewniając 4 podejścia do inwentaryzacji:

Inwentaryzacja ślepa. To najprostsze rozwiązanie, jeśli posiadasz skaner kodów kreskowych, a wszystkie Twoje produkty są wyposażone w etykiety. Wystarczy zeskanować etykiety produktów, które masz w swoim magazynie. W RemOnline dbamy o efektywność Twojej inwentaryzacji. Dlatego stworzyliśmy wskaźnik dźwiękowy, który sygnalizuje za każdym razem pomyślne zeskanowanie kodu kreskowego. Jeśli system nie wydaje dźwięku, spójrz na wyświetlacz, aby uzyskać więcej informacji.

Eksport/Import stanów magazynowych. Wyeksportuj listę swoich produktów do pliku Excel, wypełnij rzeczywistą ilość produktów, numery seryjne i zaimportuj plik z powrotem do systemu.

Inwentaryzacja na papierowym arkuszu. To podejście umożliwia wykonanie inwentaryzacji w trybie offline, a następnie wprowadzenie wyników do systemu RemOnline. Wystarczy wydrukować stany magazynowe, wprowadzić rzeczywistą ilość i wypełnić wiersze tabeli, w których zaksięgowana ilość nie zgadza się z rzeczywistymi stanami magazynowymi.

Przesyłanie listy stanów magazynowych. Wypełnij tabelę wykazem zaksięgowanych produktów i aktualnymi stanami magazynowymi.

Praca z wyszukiwarką

Wyszukiwarka to kluczowe narzędzie do inwentaryzacji, ponieważ używasz jej do dodawania produktów. System wyszukiwania znajduje Twoje produkty według kodu, kodu producenta, nazwy produktu, kodu kreskowego lub numeru seryjnego. Przeanalizujmy szczegółowo każdą opcję wyszukiwania.

Dodawanie produktów według kodu kreskowego

Kod kreskowy to unikalny identyfikator produktu, więc jest to najprostszy sposób dodawania produktów. System automatycznie dodaje produkt do tabeli po wprowadzeniu prawidłowego kodu kreskowego (zeskanuj lub wprowadź ręcznie).

Dodawanie produktów według nazwy, kodu lub kodu producenta

System wyszukiwania szuka produktów pasujących do wprowadzonej nazwy produktu, kodu lub kodu producenta. Wyświetla wszystkie znalezione przedmioty i pozwala wybrać z listy ten, którego potrzebujesz (nawet jeśli jest to pojedynczy produkt).

Za każdym razem, gdy dodajesz produkt do listy, RemOnline wyszukuje go na liście i - jeśli już istnieje na liście - zwiększa jego ilość. W ten sposób, jeśli zeskanujesz ten sam kod kreskowy 3 razy, system doda 3 pozycje tego samego produktu do tabeli.

Wersje robocze inwentaryzacji

Zawsze możesz zapisać pośrednie wyniki inwentaryzacji za pomocą przycisku "Zapisz jako szkic", jeśli masz ogromny magazyn lub po prostu nie masz wystarczająco dużo czasu, aby teraz zakończyć inwentaryzację. 

How to save stocktake as draft in Orderry

W ten sposób powstaje szkic dokumentu inwentaryzacyjnego bez numeru na stronie "Zapasy > Inwentaryzacja". Jest widoczny tylko dla twórcy.

Orderry stocktake draft in stocktake list

Zawsze możesz powrócić do wersji roboczej i zakończyć wcześniej zapisany proces inwentaryzacji.

Wyniki inwentaryzacji

System stworzy dokument dla ukończonej inwentaryzacji, gdy tylko naciśniesz przycisk "Zakończ inwentaryzację".

Dokument inwentaryzacyjny składa się z następujących elementów:

 •         Numer i data inwentaryzacji;
 •         Ogólne informacje o inwentaryzacji. Magazyn, kategorie produktów, imię pracownika, całkowita ilość produktu, salda produktów zgodne z informacjami księgowymi, kwoty niedoborów i nadwyżek;
 •         Tabela wyników inwentaryzacji. Lista produktów, całkowita ilość księgowa, rzeczywisty stan zapasów i rozbieżności.

Wyniki inwentaryzacji

Przefiltruj tabelę wyników inwentaryzacji, aby wyświetlić wszystkie produkty, tylko niedobory lub tylko nadwyżki. Możesz także ukryć rozwiązane produkty, wydrukować i wyeksportować skonfigurowany format wyników (ten, który wygenerowałeś przez filtry). 

Zawsze dobrze jest zobaczyć rozwiązane wyniki inwentaryzacji bez niedoborów i nadwyżek. Jeśli jednak natkniesz się na te problemy, możesz rozliczyć salda zapasów.

Rozliczenie inwentaryzacji

Rozliczenie wyników inwentaryzacji jest kluczową częścią każdej inwentaryzacji.

Rozliczenie inwentaryzacji

Naciśnij przycisk rozliczenia inwentaryzacji, aby otworzyć okno dialogowe rozliczenia zawierające następujące informacje:

 •         Magazyn docelowy inwentaryzacji oraz lokalizacja;
 •         Kwoty niedoborów i nadwyżek. W miarę rozliczania wyników przez system rośnie liczba rozwiązanych pozycji;
 •         Dokumenty spisu na straty, przyjęcia towarów na stan magazynowy i przeniesienia powiązane z inwentaryzacją pojawiają się w miarę rozliczania wyników;
 •         Wykres rozliczeniowy z odsetkiem rozwiązanych problemów. Jego wartość rośnie w miarę ustalania wyników;
 •         Lista wszystkich różnic, które możesz spisać na straty, zaksięgować lub przelać.

Naciśnij przycisk rozliczenia inwentaryzacji

Rozliczenie inwentaryzacji może zająć trochę czasu na początku, ponieważ musisz zbadać problem i dowiedzieć się, co powoduje problem. Jeśli po wykonaniu inwentaryzacji znajdziesz brakujące produkty, po prostu zostaw odpowiedni komentarz i oznacz produkt jako rozwiązany. Następnie przystąp do rozliczenia inwentaryzacji.

Istnieje 5 kategorii rozbieżności: niedobory, nadwyżki, produkty w innych magazynach i komórkach, produkty z innych kategorii i nieznane produkty. Zobaczmy, jak rozwiązać każdy z tych typów rozbieżności.

Niedobór

Niedobory można rozwiązać odpisem. Aby to zrobić, zaznacz potrzebne pola wyboru produktów i naciśnij przycisk "+ Spisanie na straty". RemOnline automatycznie doda wszystkie wybrane produkty z brakującymi ilościami. Możesz ręcznie edytować listę.

Do tej pory to jest jedynym rozwiązaniem rozbieżności niedoboru. Gdy tylko wprowadzimy salda i funkcję siatkowania, pojawi się przycisk "+ Sprzedaż", aby sprzedać produkty z rozbieżności pracownikowi odpowiedzialnemu finansowo.

Nadwyżka

Nadwyżka jest przeciwieństwem niedoboru i można ją uregulować za pomocą przyjęcia towarów na stan magazynowy. Aby to zrobić, zaznacz potrzebne pola wyboru produktów i naciśnij przycisk "+ Przyjęcie do magazynu". RemOnline automatycznie doda wszystkie wybrane produkty z nadmiernymi ilościami.

Możesz ręcznie edytować ilości i ceny pozycji do wysyłki oraz od razu drukować etykiety produktów. RemOnline pozwala Ci wysłać produkty do komórki magazynu, w której je znalazłeś (jeśli włączyłeś grupowanie produktów według komórek).

Produkty w innych magazynach i komórkach

Ta tabela zawiera tylko numery seryjne produktów, ponieważ są to jedyne identyfikatory właściwej lokalizacji pozycji. Wystarczy zaznaczyć potrzebne produkty za pomocą pól wyboru i nacisnąć przycisk "+ Przenieś". RemOnline automatycznie doda je tam, gdzie je znalazłeś (do magazynów i komórek) w dokumencie przenosin.

Pamiętaj: Możesz przenosić produkty tylko z jednego magazynu.

Produkty z innych kategorii

Ta kategoria rozbieżności jest dostępna tylko w przypadku inwentaryzacji według określonej kategorii produktów. Jeśli masz pewność, że produkt należy do tej właśnie kategorii, otwórz kartę produktu i zmień kategorię produktu, której system używa do rozliczania. I nie zapomnij zaznaczyć pola wyboru Rozliczone dla rozwiązanego produktu.

Nieznane produkty

W porównaniu do rozbieżności wynikających z nadwyżek, nie możesz zbiorczo wysłać nieznanych produktów. Musisz wysłać każdy przedmiot osobno i ręcznie zaznaczyć pole wyboru Rozliczone. Zalecamy pozostawianie komentarzy do takich produktów wraz z numerem dokumentu nadania.

System rejestruje każdą operację odpisu, wysyłki i przeniesienia na liście dokumentów powiązanych z inwentaryzacją. Dowiedz się więcej o rozliczaniu inwentaryzacji w naszej Bazie Wiedzy.

Zawsze możesz wydrukować dokument rozliczenia inwentaryzacji, aby zobaczyć pozostałe problemy. Kontynuuj rozliczanie rozbieżności, aż wykres rozliczeniowy wyświetli 100% rozwiązanych problemów.

Uważamy, że ta aktualizacja znacznie upraszcza proces inwentaryzacji dla naszych użytkowników. Mamy nadzieję, że Ci się ona spodoba. 

comments powered by Disqus