8 minut

Harmonogram pracy, kalkulacja stawek dziennych i godzinowych, uniwersalna integracja ze sklepami internetowymi

Cześć! Przedstawiamy wielką aktualizację RemOnline, dzięki której teraz możesz:

  • w wygodnym formacie kontrolować i planować dni pracy zespołu w Harmonogramie Pracy;
  • zobaczyć, kto w jakim dniu pracuje i na kogo możesz zapisać wizytę w Planiście;
  • zautomatyzować naliczanie wynagrodzeń pracowników za dni i godziny pracy;
  • zintegrować RemOnline z dowolną witryną internetową, która obsługuje import zapasów magazynowych za pomocą pliku XLS.

Przyjrzyjmy się wszystkiemu bliżej.

Godziny pracy 

Harmonogram pracy lokalizacji wyraźnie pokazuje i pozwala zaplanować pracę, urlopy, zwolnienia lekarskie oraz dni wolne pracowników na tygodnie i miesiące z góry. Ponadto możesz łatwo edytować plan zgodnie z faktycznie przepracowanymi dniami.

Dla większego komfortu różne rodzaje dni roboczych i wolnych od pracy oznaczono różnymi kolorami: dni pracy — na niebiesko, zwolnienia chorobowe są pomarańczowe, urlopy —  zielone, a dni wolne/weekendy w grafiku pozostają puste.

 
work-schedule-general-en.png (70 KB)

 
Obok nazwiska każdego pracownika jest pokazana jego całkowita liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, w zależności od wybranego trybu wyświetlania.

Dodatkowo pod nazwiskiem jest wyświetlane stanowisko pracownika. Tak, tak, to nie jest błęd — nie rola, ale stanowisko. Teraz w profilu pracownika rola i stanowisko — to dwa różne pola, ponieważ rola obejmuje dostępne dla pracownika funkcje w RemOnline, które dla różnych stanowisk mogą być skonfigurowane podobnie.

 
employee-role-and-position-en.png (46 KB)

 
Teraz pole „Stanowisko” domyślnie powtarza nazwę roli i tak będzie zawsze, jeśli przy dodawaniu pracownika pole pozostaje puste. Ale jeśli zmieniasz wartość pola, zostanie ono wyświetlane w Harmonogramie.

Którzy pracownicy są wyświetlani w Harmonogramie pracy?

Możesz zarządzać Harmonogramem pracowników dopiero po określeniu, w których lokalizacjach faktycznie pracują. W tym celu należy przejść do profilu każdego pracownika na stronie „Ustawienia > Pracownicy” i określić, które lokalizacje mają się wyświetlać w Harmonogramie pracy.

 
employee-work-schedule-locations-en.png (48 KB)

 
W Bazie wiedzy znajdziesz zaktualizowane instrukcje dotyczące konfiguracji profilu pracownika.

Wypełnianie grafiku pracy pracownika

Domyślnie przed konfiguracją grafiku pracowników wszystkie dni są puste, a dni nierobocze lokalizacji, zgodnie z ustawieniami na stronie „Ustawienia > Lokalizacje” są zamalowane.

Możesz skonfigurować Harmonogram pracy za pomocą grupowego działania „Edytuj”, zaznaczając potrzebne dni. Następnie możesz wybrać, jakie to są dni (robocze, czy nie).

 
edit-work-schedule-en.png (72 KB)

 
Dni robocze można rozdzielić na kilka przedziałów czasowych. Ta opcja przyda się, na przykład, jeśli prowadzisz wstępną rejestrację wizytów w Planiście i chcesz uniknąć sytuacji, w których klient zostanie zapisany do pracownika podczas przerwy obiadowej. Możesz po prostu określić czas od początku dnia pracy do przerwy i dodać popołudniowe godziny pracy.

 
employee-working-hours-en.png (15 KB)

 
Jeśli pracownik pracuje według ustalonego schematu, na przykład 5 dni roboczych i 2 wolne lub 2/2, możesz zaoszczędzić czas, korzystając z automatycznego uzupełniania Harmonogramu pracy. Aby to zrobić:

  1. Wybierz dzień, z którego chcesz zacząć wypełnienie harmonogramu i kliknij „Edytuj”
  2. Określij godziny pracy i zaznacz „Harmonogram autouzupełniania”
  3. Wybierz datę, do której chcesz wypełnić Harmonogram i określ schemat pracy ( np. 2/2)
  4. Kliknij „Zapisz”.

 
autofill-work-schedule-en.gif (737 KB)

 
I to tyle — kilkoma kliknięciami wypełniłeś grafik pracy na co najmniej miesiąc, dwa, albo nawet trzy.

Jeśli zaznaczysz w Harmonogramie dni wolne, będziesz mieć do dyspozycji urlop, zwolnienie chorobowe i inne wolne dni.

 
non-working-days-en.png (15 KB)

 
Rozumiemy, że trudno jest zapamiętać wszystkie te informacje na raz, dlatego w każdej chwili możesz skorzystać z instrukcji korzystania z Harmonogramu pracy w Bazie wiedzy.

Prawa dostępu do Harmonogramu pracy

I oczywiście zadbaliśmy o elastyczność konfiguracji dostępu do danych Harmonogramu dla pracowników. Tak było zawsze i zawsze będzie. Dlatego w ustawieniach ról na stronie „Ustawienia> Pracownicy” pojawiła się nowa grupa „Harmonogram pracy”, która składa się z dwóch uprawnień:

  • widzi Harmonogram pracy;
  • może edytować Harmonogram pracy.

 
work-schedule-permissions-en.png (21 KB)

 
Uważamy, że znaczenie każdego prawa jest zrozumiałe i bez dodatkowych wyjaśnień. Jeśli pracownik nie posiada żadnego z tych uprawnień, strona „Ustawienia > Harmonogram pracy” nie będzie w ogóle dostępna.

Wyświetlanie Harmonogramu pracowników w Planiście

Pojawienie się Harmonogramu pracy w RemOnline przyda się wszystkim firmom, które wstępnie rejestrują wizyty klientów na konkretnych pracowników. Wcześniej w Planiście podświetlane były tylko dni wolne lokalizacji, teraz zacienione będą również dni wolne od pracy (urlop, zwolnienie lekarskie oraz weekend). Jeśli pracownik ma przerwy w godzinach pracy w ciągu dnia, one również zostaną widoczne.

 
work-schedule-on-order-scheduler-en.png (70 KB)

 
Dzięki temu szybko zidentyfikujesz, kiedy klient może zostać zapisany, jeśli potrzebuje usług konkretnego pracownika, albo kto może obsłużyć klienta w dniu, w którym tego potrzebuje.

Obliczenie wynagrodzenia za dni i godziny pracy

Dzięki Harmonogramu pracy możesz jeszcze bardziej zautomatyzować obliczanie wynagrodzeń w RemOnline.

Dla każdego pracownika, dla których Harmonogram pracy został  wstępnie skonfigurowany, możesz dodać regułę obliczenia wynagrodzenia za godziny lub dni pracy, określając odpowiednią stawkę.

 
payroll-rule-for-working-days-en.png (14 KB)

 
Wszystkie informację o tych obliczeniach znajdziesz w Raporcie o wynagrodzeniach. Jeśli chodzi o godziny pracy — zobaczysz tam kwotę za całkowitą liczbę godzin przepracowanych w lokalizacji zgodnie z Harmonogramem.

 
payroll-report-for-hours-en.png (45 KB)

 
Jeśli chodzi o dni robocze, w raporcie zostanie wskazana liczba godzin pracy oraz wysokość stawki dziennej.

 
payroll-report-for-days-en.png (43 KB)

 
I oczywiście wynagrodzenie zgodnie z tymi zasadami naliczania będzie wyświetlane w eksporcie Raportu o wynagrodzeniach.

Przypominamy, że w Bazie Wiedzy znajdziesz instrukcje, jak skonfigurować wynagrodzenia pracowników i pracować z Raportem o wynagrodzeniach.

Uniwersalna integracja ze sklepami internetowymi

Używając Zapier, użytkownicy RemOnline mogą połączyć swoje konta z platformami handlowymi w celu synchronizacji magazynu. Jednocześnie regularnie otrzymujemy prośby o bezpośrednią integrację z platformami handlowymi prz sklepami internetowymi.

Możesz poczekać, aż opracujemy potrzebną Ci integrację. Lub możesz sam wszystko skonfigurować dzięki uniwersalnej integracji RemOnline ze sklepami internetowymi!

 
integrations-custom-integration-with-online-stores-en.png (55 KB)

 
To pozwala skonfigurować automatyczne wysyłanie danych o zapasach magazynowych w RemOnline do dowolnej strony internetowej, obsługującej pliki XLS. Wystarczy kliknąć przycisk „+ Integracja” w oknie ustawień uniwersalnej integracji, wypełnić wymagane pola i określić, z których pól w RemOnline mają być pobierane dane. A po zapisaniu ustawień skopiuj stały link pliku XLS i wklej go na koncie osobistym potrzebnej strony internetowej.

 
custom-integration-setting-en.png (67 KB)

Użytkownicy w taryfie Startup mogą zintegrować się z jedną stroną internetową, dla taryfy Biznes poprzez plik XLS  jest dostępna nieograniczona liczba integracji.

Aby szybko i sprawnie wszystko skonfigurować, skorzystaj z instrukcji wykorzystania uniwersalnej integracji ze sklepami internetowymi w Bazie Wiedzy.

Jak dalej będą rozwijać się możliwości RemOnline?

Teraz, wraz z pojawieniem się Harmonogramu Pracy, możemy rozpocząć pracę nad bezpośrednią integracją z serwisami wyszukiwania usług, a także uzupełnić publiczne API o nowe metody, które będą oparte na Harmonogramie.

Rozumiemy również, że obecne możliwości RemOnline pozwalają jedynie zautomatyzować obliczanie wynagrodzeń pracowników. Ale teraz zaczynamy pracę nad zupełnie nowym modułem wynagrodzeń, dzięki któremu każdy pracownik będzie miał swoje saldo, na które będzie można naliczać wynagrodzenia. To oznacza, że będziesz mógł nie tylko liczyć zarobki pracowników, ale także w pełni prowadzić z nimi wzajemne rozrachunki.

Co więcej, w niedalekiej przyszłości RemOnline będzie miał nowe dane w Dzienniku Zdarzeń i możliwość przywracania usuniętych zadań, towarów, kas fiskalnych itp.

Jeśli nadal masz pytania lub chcesz podzielić się swoją opinią na temat tej aktualizacji, napisz komentarz lub skontaktuj się z pomocą techniczną przez czat.

comments powered by Disqus