8 min

Poszerzone możliwości działań w kasach i magazynach

Automatyzacja procesów w firmie jest potrzebna, aby zaoszczędzić czas i rozwijać biznes. Ale dodatkowo też pozwala zmniejszyć możliwość błędów i sprawić, że procesy biznesowe będą przejrzyste i bardziej kontrolowane.

Właśnie w tym celu została zrobiona dzisiejsza aktualizacja RemOnline — konfiguracją dopuszczonych działań w magazynach i kasach, która pozwala:

  • elastyczne skonfigurować dostęp pracowników;
  • lepiej dostosować RemOnline do swoich procesów biznesowych;
  • zmniejszyć wpływ czynniku ludzkiego;
  • zobaczyć bardziej realistyczny obraz ruchu pieniędzy i towarów.

Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo.

Dopuszczone działania w kasach

Wcześniej: można było dać pracownikowi dostęp do kas i skonfigurować usprawnienia na wszystkie kasy naraz.

Teraz możesz elastycznie konfigurować dozwolone działania i operacje na dwóch poziomach: samej kasy i osobno dla każdego pracownika.

W tym celu podzieliliśmy okno dialogowe ustawień kasy na 2 zakładki: „Ogólne” i „Dostęp”. W ustawieniach ogólnych możesz skonfigurować dozwolone diałania i operacje dla kasy:

  • widzieć saldo i przepływ pieniędzy w kasie;
  • przyjmować i przemieszczać pieniądze do kasy;
  • wydawać i przemieszczać pieniądze z kasy.

 
Allowed Cashbox Actions
 
W zakładce „Dostęp” możesz punktowo rozszerzyć lub zawęzić uprawnienia dla każdego pracownika, dwukrotnie po nim klikając. W wyskakującym okienku wszystkie działania, które są dozwolone dla kasy, będą dozwolone dla pracownika. Możesz skonfigurować osobiste ustawienia dostępu lub zezwolić na wszystkie działania i operacje, nawet jeśli są wyłączone w ogólnych ustawieniach kasy.
 
configure personal access settings
 

Jak korzystać z tych ustawień kasy?

Jednym z przykładów jest internet acquiring. Ponieważ nie jest to ani płatność kartą, ani gotówką, zwykły pracownik nie musi wiedzieć, ile pieniędzy jest na bieżącym rachunku. Możesz więc wyłączyć wyświetlanie salda w ogólnych ustawieniach kasy. Jednocześnie kierownik lub właściciel firmy lub lokalizacji może mieć taki dostęp – można to włączyć dla konkretnego pracownika w zakładce „Dostęp”.

Ponadto pracownicy nie mogą wydawać pieniędzy z bieżącego rachunku, więc w ogólnych ustawieniach kasy można wyłączyć „Wydatki” w transakcjach wychodzących, aby zapobiec pomyłkom spowodowanym czynnikiem ludzkim.
 
can disable "Expense" for outgoing transactions
 

Na przykład można skonfigurować dostęp w taki sposób, aby wszyscy menedżerowie mogli wpłacać pieniądze do kasy, ale tylko menedżer wyższego szczebla mógł je wydawać.
 
set up access in the way that all managers
 

Dopuszczone działania w magazynach

Zaawansowane ustawienia dostępu do magazynów pomogą Ci nie tylko lepiej kontrolować pracowników, ale także dostosować operacje do rzeczywistych procesów logistycznych. Ta funkcja działa dla magazynów w ten sam sposób, co dla kas: możesz ustawić dozwolone działania i operacje magazynowe na dwóch poziomach.

W oknie dialogowym tworzenia lub edycji magazynu na zakładce „Ogólne” możesz skonfigurować wszystkie dozwolone działania i operacje:

  • zobaczyć resztki towarów w magazynie;
  • przyjmować, przemieszczać lub zwracać towary na stan magazynowy;
  • spisywać na straty, dodawać do zamówień lub sprzedaży, zwracać towar z magazynu do dostawcy.

 
Allowed Actions In Warehouses
 
A w zakładce „Dostęp” możesz ustawić indywidualne uprawnienia dla każdego pracownika podobnie do konfiguracji dostępu do kas.
 
limit or expand the access rights
 

Przykład nr 1. Rozdzielasz magazyn części używanych w zamówieniach i magazyn towarów, przeznaczonych do sprzedaży w sklepie. W takim przypadku w ustawieniach magazynu części zamiennych należy zezwolić na dodawanie towarów do zamówienia i zabronić dodawania ich do sprzedaży (odwrotnie dla magazynu sklepu). Zgodnie z tymi ustawieniami w oknach zamówień i sprzedaży pracownicy będą mogli wybrać tylko te magazyny, do których mają odpowiednie uprawnienia.
 
sales in the settings of the spare parts warehouse
 

Przykład nr 2. Masz osobny magazyn na towary z wadami. W takim przypadku w operacjach przyjęć na stan magazynowy można zezwolić tylko na przemieszczenie i zwrot od klienta, a w operacjach wychodzących —  spisanie na straty, zwrot do dostawcy i przemieszczenie (w przypadku, gdy towar nie miał wad lub wada była nieznaczna). We wszystkich innych magazynach możesz zakazać spisanie towarów lub ich zwrot.
 
should disable write-off and return of goods
 

Zgodnie z takimi ustawieniami, w przypadku przyjęć na stan magazynowy, magazyn towarem z brakami będzie niedostępny, a zwrot do dostawcy lub spisanie na straty, przeciwnie, może być zrobiony tylko i wyłącznie do niego.
 
posting to the warehouse for defective goods
 

Przykład nr 3. Chcesz, aby pracownicy jednej lokalizacji mogli zobaczyć resztki towarów w magazynie innej lokalizacji. Ale jednocześnie nie powinni mieć możliwości zmiany stanu tego magazynu, ponieważ odpowiada za to inny pracownik.

W takim przypadku wystarczy nadać tym pracownikom prawo tylko do przeglądania resztek magazynowych poszczególnej lokalizacji. Aby przenieść towary do swojego magazynu, będą musieli skontaktować się z odpowiedzialnym pracownikiem.
 
need to grant the “View only”

Dzięki temu możesz zapewnić prawidłowy proces przemieszczania towarów, a następnie zobaczyć prawdziwy obraz ich przemieszczania.

Takich przypadków jest o wiele więcej.

W jakich planach taryfowych będą dostępne nowe funkcje?

Zaawansowane ustawienia dopuszczalnych działań w magazynach i kasach są przeznaczone dla planów taryfowych Biznes i Maksimum. Ale do końca lata są dostępne we wszystkich planach taryfowych. Więc teraz wszyscy użytkownicy RemOnline mogą bawić się nowymi ustawieniami i zobaczyć, jak działają. Od 1 października wejdą w życie ograniczenia planów taryfowych.

Zmiana szerokości kolumn we wszystkich tabelach raportów

Aktualizując funkcji programu nie zapominamy też o ulepszeniach interfejsu. Teraz możesz zmienić szerokość kolumn we wszystkich raportach za wyjątkiem raportu Wynagrodzenia. Po prostu przeciągnij krawędź nagłówka kolumny i ustaw ją tak szeroko, jak chcesz.
 
Changing Column Widths In All Report Tables
 

Kategorie usług

Rozumiemy, że w zależności od wielkości i specjalizacji firmy, lista usług firmy może obejmować setki, a nawet tysiące pozycji. Praca z wspólną listą w tym przypadku nie jest zbyt wygodna. Dlatego możesz teraz kategoryzować wszystkie usługi w sposób, jak kategoryzujesz pozycje magazynowe. Ponadto kategoria odzwierciedla się też w dokumentach eksportu/ importu listy usług.
 
Service Categories
 

Aby rozdzielić usługi i prace na kategorie, wybierz je na liście i użyj akcji grupowej "Zmień kategorię". Możesz również wyeksportować listę usług, umieścić kategorie w pliku eksportu w odpowiednim miejscu i zaimportować go z powrotem.

Łączenie duplikatów wyrobów

Duplikaty mogą pojawiać się z różnych powodów. W tym przy przejściu na używanie wyrobów, ponieważ wcześniej pracownicy mogli wpisać nazwy marek lub modeli z literówkami, a także po prostu niewłaściwie wpisywać wyroby w zamówieniach.

Ale najważniejsze jest to, że teraz możesz pozbyć się duplikatów za pomocą grupowego połączenia, a historia zleceń i przemieszczeń będzie przechowywana w jednym dokumencie.

W tym celu zaznaczamy je przyciskiem wyboru na stronie "Magazyny > Towary", w "Więcej działań" klikamy "Połącz" i wybieramy jeden element, do którego wszystkie duplikaty zostaną przypisane.
 
Combining Duplicate Assets
 

W ten sposób możesz uporządkować zapasy wyrobów i pilnować pełną historię obsługi i przemieszczania każdego z nich.

Oprócz wszystkich powyższych nowości naprawiliśmy również inne błędy w pracy RemOnline. I to tyle. Sprawdź nowe możliwości i usprawnij procesy wewnętrzne w swojej firmie, a my z przyjemnością posłuchamy, jak Ci się to udało w komentarzach i czacie wsparcia technicznego.

comments powered by Disqus