2 min

Przypomnienia o spotkaniach dla Twoich klientów, szacowany zysk z zamówień, sprzedaży i na fakturach

Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem i poszerzaniem możliwości RemOnline, a dziś chcemy przedstawić Ci najnowsze efekty tej pracy:

  •         przypomnienia dla klientów o nadchodzących wydarzeniach;
  •         szacowany zysk w zamówieniach, sprzedaży i fakturach;
  •         dostęp do połączeń w zamówieniach i klientach.

Pełna lista została podana, teraz omówmy każdy element bardziej szczegółowo.

Przypomnienia dla klientów o spotkaniu

Rejestracja wizyt klientów jest ważna, ale po co ich dokonywać, jeśli klienci o nich zapominają? Aby temu zapobiec, teraz w RemOnline, na stronie "Ustawienia > Powiadomienia", możesz ustawić automatyczne przypomnienia dla klientów o zbliżających się spotkaniach. Wykorzystaj to, aby im przypomnieć o wizycie kuriera, specjalisty lub zaplanowanej wizycie na stacji serwisowej.

Przypomnienia działają w odniesieniu do pola "Zaplanowane na" w zamówieniu, a w szablonie przypomnienia można używać zmiennych {Zamówienie Ustalone na Dzień}, {Czas Trwania Zamówienia} i {Źródło Zamówienia}. Możesz skonfigurować wysyłanie przypomnień w optymalnym dla siebie czasie (minuty, godziny i dni). Wysłane przypomnienia jak również powiadomienia są wyświetlane w kanale wydarzeń dotyczących Zamówień.

Przypomnienia dla klientów o spotkaniu

W ustawieniach powiadomień dodaliśmy również wydarzenie "Czas harmonogramu się zmienił". Podobnie jak w przypadku przypomnień, działa to w odniesieniu do pola "Zaplanowane na" w zamówieniach.

działa to w odniesieniu do pola "Zaplanowane na" w zamówieniach

Szacowany zysk w zamówieniach, sprzedaży i fakturach

Rabaty to potężne narzędzie do zatrzymywania i nagradzania klientów. Jednocześnie ważne jest, by nie posuwać się z nimi za daleko, aby firma nie operowała na stracie. Dlatego, aby ułatwić decyzję o tym, czy dać klientowi rabat, w zamówieniach, sprzedaży i księgach rachunkowych pojawił się indeks "Szacowany zysk".

Szacowany zysk w zamówieniach, sprzedaży i fakturach

Jest on obliczany według wzoru (Kwota całkowita) - (Koszt towarów i usług). Rabat podlega potrąceniu tylko wtedy, gdy zostanie dokonany na koszt firmy.

Rabat podlega potrąceniu tylko wtedy, gdy zostanie dokonany na koszt firmy

Logiczne jest, że nie każdy powinien znać szacowany zysk, dlatego na stronie "Ustawienia > Pracownicy" dodaliśmy nowe zezwolenie "Może widzieć szacowany zysk" w grupie "Ogólne".

Dostęp do połączeń poprzez zamówienia i klientów

Pozwolenie "Połączenia" w ustawieniach możliwości pracownika daje dostęp do strony o tej samej nazwie w menu głównym. I nie jest to związane z możliwością pracowników do oglądania połączeń na karcie zamówienia lub karcie klienta. Jeśli więc chcesz bardziej elastycznie skonfigurować możliwość odsłuchiwania nagrań rozmów, skorzystaj z nowego uprawnienia "Może widzieć rozmowy" w grupach "Zamówienia" i "Klienci".

Dostęp do połączeń poprzez zamówienia i klientów

W tej aktualizacji naprawiliśmy również szereg błędów i niedogodności w RemOnline.

comments powered by Disqus