3 minut

Nowe zdarzenia Dziennika zdarzeń, dni wolne w Grafiku pracy oraz nowe reguły rozliczenia wynagrodzeń

To jest ostatnia aktualizacja RemOnline w 2021 roku, dzięki której teraz możesz:

  • Pilnować tworzenie i usuwanie faktur, towarów, magazynów i lokalizacji, a także inne zmiany za pomocą Dziennika Zdarzeń;
  • określać w Grafiku pracy dni wolne oraz konfigurować płatne/bezpłatne dni, wolne od pracy.

Przyjrzyjmy się każdemu punktowi szczegółowo.

Dni wolne w Grafiku pracy, rozliczenie wynagrodzeń za urlopy i zwolnienia chorobowe

W pierwszej wersji Grafiku pracy masz możliwość oznaczenia dni roboczych i wolnych od pracy (urlop, zwolnienie chorobowe, dzień wolny od pracy), a także rozliczenia wynagrodzenia za przepracowane godziny i dni. Otrzymaliśmy wiele opinii zwrotnych, za które jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim użytkownikom i jesteśmy gotowi przedstawić pierwsze usprawnienia.

W Grafiku Pracy pojawił się inny rodzaj wolnego od pracy dnia. Możesz teraz dzielić wolne dni pracowników według ich osobistego lub firmowego grafiku oraz oznaczać dni wolne od pracy, takie jak weekendy oraz święta państwowe.

 
work-schedule-day-off-en.png (69 KB)
 
Ponadto, jeśli pracownik bierze bezpłatny urlop, zwolnienie lekarskie lub dzień wolny, to przy konfiguracji grafiku można to odpowiednio zaznaczyć za pomocą pola „Na własny koszt”.
 
unpaid-day-off-en.png (60 KB)
 
A jeśli są bezpłatne dni nierobocze, to muszą być też płatne. Na stronie „Ustawienia > Pracownicy” w ustawieniach obliczania wynagrodzenia pracownika dodano 3 nowe zasady: Urlop, Zwolnienie chorobowe i Dzień wolny. Dla każdej reguły wystarczy określić stawkę dzienną, po której chcesz obliczyć wynagrodzenie, a następnie po prostu zaktualizować Grafik pracy.
 
salary-rule-vacation-en.png (91 KB)
 

Co dalej? W przyszłości każdy pracownik będzie miał możliwość podglądu własnego Grafiku pracy, w Planiście będą wyświetlane tylko te wykonawcy, którzy są zaznaczone na Grafiku pracy wybranej lokalizacji oraz inne usprawnienia.

Nowe zdarzenia i funkcje w Dzienniku zdarzeń

Zgodnie z obietnicą stopniowo dopełniamy Dziennik zdarzeń o nowe możliwości. Tak więc wraz z aktualizacją pojawiły się w nim 21 nowe zdarzenie:

  • Zadania — zmieniono termin, zmieniono wykonawcę, usunięto zadanie
  • Zgłoszenia — zmieniono rodzaj, zmieniono klienta, zmieniono terminu, zmieniono lokalizację, zmieniono kierownika
  • Finanse — utworzono fakturę, usunięto fakturę, utworzono kasę, usunięto kasę
  • Magazyn — utworzono towar, usunięto towar, zmieniono nazwę towaru 
  • Ustawienia — utworzono pracownika, usunięto pracownika, utworzono lokalizację, usunięto lokalizację,  utworzono magazyn, usunięto magazyn

 
new-events-in-activity-log-en.png (60 KB)
 
Co więcej, teraz w Dzienniku zdarzeń możesz przywrócić nie tylko usuniętych klientów, ale także zadania, faktury, kasy, towary i magazyny. Oznacza to, że nie musisz już kontaktować się z działem pomocy technicznej, jeśli ktoś przez pomyłkę usunął kasę, towar lub magazyn. Możesz zrobić to samodzielnie!

Zwiększenie pojemności pól

Jest coraz więcej integracji RemOnline z innymi biznesowymi narzędziami, wraz z którymi pojawia się też więcej wymagań, dotyczących długości przesyłanych danych. Dlatego zwiększyliśmy liczbę znaków dozwolonych w polu tekstowym do 256 ze spacjami, a w obszarze tekstowym do 16384 znaków ze spacjami. Jesteśmy pewni, że teraz możemy pokryć wszystkie wymagania innych programów, dane z których mogą być przesyłane do RemOnline.

Jeśli nadal masz pytania dotyczące aktualizacji lub sugestie, napisz je w komentarzach lub w czacie pomocy technicznej. A jeśli przegapiłeś wpis na blogu, dotyczący planów rozwoju RemOnline na 2022 r., możesz znaleźć go tutaj. Zostawaj z nami, mamy wielkie plany!

comments powered by Disqus