4 min

Dziennik Zdarzeń w programie RemOnline

Często menedżer nie ma czasu na „przejście” przez wszystkie strony i dokumenty RemOnline, aby pilnować wszystkie działania pracowników. Kto usunął klienta? Które zamówienia mają dziś zmienione statusy? Co dzisiaj zrobili pracownicy? Do tego dnia odpowiedzi na te pytania zajmowali dużo czasu.

Ale teraz możesz użyć Dziennika zdarzeń — jednego raportu, który pokazuje kto, co, gdzie i kiedy zrobił na Twoim koncie RemOnline. To narzędzie pozwala lepiej kontrolować działania pracowników, zobaczyć ogólną działalność firmy, a także osobno każdą lokalizację i pracownika.

Przyjrzyjmy się bliżej nowemu raportowi.

Jakie dane zawiera Dziennik zdarzeń?

Raport znajduje się na stronie „Raporty > Inne > Dziennik zdarzeń” i składa się z 6 kolumn: 

 • Data — odpowiada na pytanie "kiedy?"
 • Lokalizacja — odpowiada na pytanie "gdzie?"
 • Pracownik — odpowiada na pytanie "kto?"
 • Obiekt — odpowiada na pytanie "z czym?"
 • Zdarzenie — odpowiada na pytanie "co?"
 • Dodatkowo — odpowiada na wszystkie inne pytania :), na przykład jaki był status zamówienia lub zgłoszenia i na jaki został zmieniony, co dodano w komentarzach itp.

 
Activity Log Data
 

Jak można się domyślić z tytułu raportu, kluczowe w tym wszystkim są zdarzenia. Na obecnym etapie raport pokazuje 44 zdarzeń, które podzielone są na grupy:

 • Zadania
  Zadanie utworzone, usunięte, ukończone lub zwrócone
 • Zgłoszenia
  Zgłoszenie utworzone, usunięte, status zgłoszenia zmieniony
 • Zamówienia
  Zamówienie zostało utworzone, usunięte; zmiana statusu, lokalizacji, klienta, rodzaju, terminu, godziny spotkania, kierownika, odpowiedzialnego wykonawcy; dodana lub usunięta praca, usługa, towar
 • Sprzedaż
  Sprzedaż utworzona, usunięta
 • Finanse
  Wydrukowano paragon fiskalny, utworzono lub usunięto zwrot pieniędzy dla klienta
 • Magazyn
  Utworzono lub usunięto przyjęcie na stan magazynowy, przemieszczenie, spisanie na straty, zwrot do dostawcy, inwentaryzację
 • Klienci
  Klient utworzony, usunięty, otrzymane opinie klienta
 • Inne
  Komentarz utworzony, plik dołączony lub usunięty
 • Uwierzytelnianie — użytkownik jest zalogowany

 
the report shows 44 events
 

Jak widać, wśród zdarzeń znajduje się autoryzacja użytkownika, w związku z czym nie ma już osobnego raportu z historią logowania w RemOnline —  został on częścią Dziennika zdarzeń.

A to dopiero początek: lista wydarzeń będzie regularnie aktualizowana na podstawie Twoich życzeń.

Przykłady wykorzystania Dziennika zdarzeń

Raport generowany jest w oparciu o 4 filtry: Okres, Lokalizacja, Pracownik i Zdarzenia, wartości których możesz zmieniać w zależności od tego, co chcesz zobaczyć i jakie cele realizujesz. Oto kilka przykładów przydatnych informacji, które możesz tutaj uzyskać.

Usunięte klienci

Baza klientów jest jednym z najcenniejszych zasobów każdej firmy, dlatego należy ją starannie przechowywać. I nawet jeśli starannie podejdziesz do kwestii dostępu pracowników do danych klienta, każdy pracownik może przez pomyłkę usunąć klienta.

Dlatego możesz filtrować dziennik według zdarzenia „Klient usunięty” i zobaczyć, kto i kiedy usunął tego lub innego klienta. A oto kolejna fajna funkcja Dziennika zdarzeń: usuniętego klienta można odzyskać! Dzięki temu nie musisz się już obawiać, że ktoś usunie całą Twoją bazę klientów.
 
Deleted Clients
 

Obecnie ze względu na ograniczenia techniczne można odzyskać tylko 2 usunięte obiekty: klienta i zgłoszenie. Ale będziemy pracować nad rozszerzeniem tej listy.

Działania pracowników

Jeśli masz pytania co do pojedynczego pracownika, na przykład wątpisz w jego sumienność lub nie rozumiesz, co robił przez cały dzień, możesz łatwo przefiltrować Dziennik zdarzeń według tego pracownika.
 
Employee Actions
 

Wydarzenia według lokalizacji

Chcesz wiedzieć wszystko, co wydarzyło się w lokalizacji w ciągu dnia? Wystarczy wybrać okres i lokalizację, a Dziennik zdarzeń pokaże wszystkie zmiany i ich chronologię.

Pamiętaj, że podczas aktualizacji wypełniliśmy Dziennik zdarzeń Twoimi danymi z 2021 r. Jeśli nie zrobiłeś nic na swoim koncie od czasu aktualizacji (publikacji artykułu), stare zdarzenia nie będą wyświetlane w całości. Np. dla zdarzenia „Zmieniono status zamówienia” w kolumnie „Dodatkowy” zostanie wskazany tylko ostatni status. Ale gdy tylko zaczniesz aktywnie pracować, raport zostanie szybko wypełniony danymi w formie, w której powinien być wyświetlany.

Dziennik zdarzeń w planach taryfowych

Dostęp do raportu pojawia się z planu taryfowego Startup, ale tutaj raport wyświetla dane tylko z ostatnich 30 dni. Użytkownicy tej taryfy nie mogą zmieniać wartości filtra „Okres”.

Dla użytkowników korzystających z planów taryfowych Business i Maximum dostępna jest pełna historia Dziennika zdarzeń z możliwością zbudowania raportu za dowolny okres. Przypominamy również, że ostatnio do dostępnych funkcji w tych taryfach dodano Dozwolone działania w magazynach i kasach, ale do 1 października są one dostępne we wszystkich planach taryfowych.

Co dalej?

Pojawienie się wspólnego Dziennika zdarzeń — to duży krok w kierunku pojawienia się Taśmy zdarzeń w różnych dokumentach: Zgłoszeniach, Zadaniach, Klientach, Towarach itp. Więc od teraz praca w tym kierunku pójdzie szybciej.

Ponadto, 44 wydarzeń, które są teraz obecne w Dzienniku zdarzeń, to dopiero początek. Teraz ważne jest, abyśmy zrozumieli, jakie inne wydarzenia chcesz pilnować w tym raporcie. Dlatego pamiętaj, aby napisać w komentarzach lub w czacie wsparcia technicznego, czego Ci brakuje i dlaczego.

comments powered by Disqus